Ile zarabia dziennikarz?

Środa, 9 Marca 2011
drukuj A A
Ile zarabia dziennikarz? Ile zarabia dziennikarz?
Ile zarabia dziennikarz?

fot. Radio ZET

Przeciętne miesięczne zarobki dziennikarza wynoszą od 2 do 4 tys. zł netto - takie kwoty deklarowali najczęściej dziennikarze ankietowani na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Z badania wynika ponadto, że dziennikarze źle postrzegają swoje środowisko.

Przeciętne miesięczne zarobki dziennikarza wynoszą od 2 do 4 tys. zł netto - takie kwoty deklarowali najczęściej dziennikarze ankietowani na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Z badania wynika ponadto, że dziennikarze źle postrzegają swoje środowisko.

Badanie przeprowadzono na 830 osobach, z czego 76,5 proc. zadeklarowało, że dziennikarstwo jest ich podstawowym źródłem dochodu (tę grupę w badaniu określono mianem dziennikarzy). 51,5 proc. badanych pracuje w mediach, zlokalizowanych w stolicy; najczęściej byli to dziennikarze informacyjni, zajmujący się kulturą oraz pracujący w mediach branżowych. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili dziennikarze o krótkim stażu pracy - do 10 lat.

W pytaniu o zarobki najczęściej wskazywany przedział (41,2 proc.) miesięcznego wynagrodzenia netto dziennikarzy to od 2 do 4 tys. zł, jedna piąta ankietowanych deklaruje, że zarabia od 4 do 6 tys. zł., 8,4 proc. - od 6 do 8 tys. zł, a 6 proc. - powyżej 8 tys. zł. netto.

W grupie "niedziennikarzy" (osoby, dla których profesja ta jest dodatkowym źródłem dochodu) najczęściej deklarowano (53,7 proc.), że średnie zarobki wynoszą do 1 tys. zł. netto miesięcznie.
Dziennikarze najczęściej deklarowali, że opłacani są stałą pensją (72 proc.), a także wierszówką (41,8 proc.). Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie pobiera 34,7 proc. dziennikarzy. Wynagrodzenia w tej ostatniej formie otrzymują jednak najczęściej "niedziennikarze" (58,2 proc.).

Badani odpowiadali też w ankiecie jak postrzegają swe środowisko. Przeciętny dziennikarz, zdaniem ankietowanych, "raczej nie jest profesjonalny", "nie można także o nim powiedzieć, że jest uczciwy". Przeciętny dziennikarz jest też, wedle respondentów, "raczej średnio lub słabo wykształcony i raczej uprawia zawód z przypadku". Przeciętny dziennikarz to też człowiek "średnio zadowolony z siebie", który "nie czuje się w zawodzie bezpiecznie".

Przeciętny dziennikarz jest też "zdecydowanie źle wynagradzany" i "raczej nie zachowuje obiektywizmu".

Za najważniejsze problemy środowiska dziennikarskiego uznano "wejście do zawodu nieprofesjonalistów" (blisko połowa wskazań), "upolitycznienie mediów" (ok. 44 proc.), "obniżenie zarobków i manipulowanie mediami" (odpowiednio: 38,5 proc. i 34,5 proc.).

W opinii ponad 72 proc. dziennikarzy ich koledzy kierują się w pracy przede wszystkim poleceniami zwierzchników. Zgodnie z kodeksami dziennikarskimi postępuje mniej niż 0,5 proc. dziennikarzy. Natomiast na pytanie, czym powinni przede wszystkim kierować się dziennikarze ankietowani odpowiadali najczęściej: "własnym sumieniem" (60,3 proc.).

15,8 proc. wskazywało na pogoń za sensacją, 12,9 proc. na konformizm wobec wydawców i właścicieli rynku, 11,6 proc. na nierzetelność i niską jakość pracy dziennikarskiej, 11,1 proc. na spadek jakości i rzetelności dziennikarstwa w Polsce.

Radio ZET/PAP

do góry
%s1 / %s2
- +