Reklamacja nie została rozpatrzona w terminie? Możesz dostać 100 zł

Getin Noble Bank ma zapłacić 100 złotych klientom, których reklamacje nie zostały rozpatrzone w terminie.

Prezes UOKiK-u Marek Niechciał powiedział, że długotrwałe rozpatrywanie reklamacji naruszyło dobre obyczaje. W wyniku działań UOKiK, Getin Noble Bank zobowiązał się do zmiany działania i zrekompensowania klientom strat. Zakwestionowana praktyka dotyczy lat 2012-2014.

Postępowanie UOKiK-u przeciwko Getin Noble Bankowi zostało wszczęte pod koniec grudnia 2014 roku. Po sprawdzeniu procedur urzędnicy stwierdzili, że bank nie dotrzymywał terminów przewidzianych na rozpatrzenie reklamacji.

Radio ZET/UOKiK/Getin Noble Bank/MS

Więcej: