Przesłanie papieża do duchownych: serce trzeba wychowywać każdego dnia

Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań, ma odwagę przeżywania wątpliwości i zanoszenia ich Panu, bez kalkulacji i powściągliwości - mówił w sobotę podczas mszy św. w sanktuarium w Łagiewnikach papież Franciszek. W świątyni zebrało się około 2 tys. kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów z całej Polski, a na rozległym placu przed kościołem kolejnych 5 tys. duchownych.

– Serce Jezusa zdobywa się szczerym otwarciem, sercem, które potrafi rozpoznać i opłakiwać swoje słabości, z ufnością, że właśnie tam działać będzie Boże miłosierdzie - mówił papież w homilii mszy.

– Czego Jezus od nas oczekuje? - pytał. – Pragnie On serc naprawdę konsekrowanych, które żyją przebaczeniem otrzymanym od Niego, aby je przelewać ze współczuciem na braci. Jezus poszukuje serc otwartych i delikatnych wobec słabych - w żadnym wypadku surowych; serc uległych i przejrzystych, które nie udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania drogi – powiedział.

Podkreślał, że uczeń nie powinien bać się stawiać sobie pytań; powinien to robić bez kalkulacji i powściągliwości. –

Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań, ma odwagę przeżywania wątpliwości i zanoszenia ich Panu, formatorom i przełożonym, bez kalkulacji i powściągliwości – powiedział Franciszek.

– Wierny uczeń dokonuje czujnego i nieustannego rozeznania, wiedząc, że serce trzeba wychowywać każdego dnia, począwszy od uczuć, aby uniknąć wszelkiej dwulicowości w postawach i w życiu - mówił Franciszek.

Radio ZET/PAP/MW

Więcej: