Progi punktowe 2016: UW, AGH, SGGW. Informator

Progi punktowe to temat, który pojawia się zawsze w okresie matur i aplikowania na studia. Maturzyści zastanawiają się, ile trzeba mieć punktów by dostać się na konkretny kierunek na danej uczelni. Sprawdzamy, jakie są wymogi.

Jaki wynik na maturze trzeba uzyskać, by dostać się na swój wymarzony kierunek studiów? Takich informacji zawsze poszukują maturzyści, którzy chcą kontynuować naukę na uczelni wyższej. W rzeczywistości zdobycie takich informacji nie daje obrazu o tym, na jakie studia uda im się dostać.

Progi punktowe na UW, AGH i SGGW najbardziej interesujące

Tradycyjnie zainteresowaniem cieszą się najbardziej znane i cenione uczelnie. W sieci maturzyści poszukują informacji m.in. o progach punktowych na UW, AGH czy SGGW. Dlaczego jednak informacje te nie są miarodajne? Wszystko wynika z tego, że co roku rekrutacja na każdej uczelni przebiega nieco inaczej. Aplikuje różna liczba maturzystów, z różnymi wynikami z egzaminu dojrzałości - są to czynniki, których nie da się ustalić wcześniej. Co za tym idzie, nie można przewidzieć, jakie będą progi punktowe - czyli wyniki kwalifikacji ostatniej osoby przyjętej z listy rankingowej.

Znajomość progów z lat ubiegłych nie jest więc miarodajną informacją, bo w kolejnym roku może to wyglądać zupełnie inaczej. Mówiąc krótko - progi punktowe na UW, AGH, SHHW czy PW nie są granicą ustalaną przez te uczelnie raz na zawsze, tylko zmienną zależną od różnych czynników. Niezależnie od tego, wiele uczelni publikuje na swoich stronach internetowych progi punktowe z poprzednich lat. Inne z kolei zachęcają maturzystów do skupienia się na osiąganiu jak najwyższych wyników maturalnych, zamiast poszukiwaniu minimum, które muszą osiągnąć. I to jest chyba najlepsza wskazówka.

Radio ZET/AS

Więcej: