Jest projekt ustawy budżetowej! Najważniejszy cel to program 500+

Dochody na poziomie 324,1 mld zł, wydatki 383,4 mld zł i 3,6 proc. wzrostu PKB – takie są podstawowe założenia wstępnego projektu ustawy budżetowej, który w czwartek przyjął rząd.

Jak głosi komunikat rady ministrów, głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Deficyt ma wynieść 59,3 mld zł. W ustawie budżetowej na 2016 rok deficyt wyniósł 54,7 mld zł. Jak tłumaczy rząd, wzrost wynika z tego, że „w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji”. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego.

Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 5 proc.

Rząd jako główny cel wymienia sfinansowanie programu 500+ oraz wprowadzenie zmian dotyczących wieku emerytalnego.

Oprócz tego na liście wydatków znalazły się:

- jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorszej uposażonych emerytów i rencistów,

- zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową,

- podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych,

- dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów,

- większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Rząd chwali się, że skutecznie udaje mu się uszczelnić system podatkowy, dzięki czemu zwiększyć mają się wpływy do budżetu.

Radio ZET/PAP/MW

Więcej: