Szpieg w polskim wojsku. List gończy za żołnierzem

Żandarmeria Wojskowa wystawiła list gończy za żołnierzem Piotrem Capałą podejrzanym o szpiegostwo.

Capała to były żołnierz 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Według listu gończego ma 41 lat. Pochodzi z Puław. Ostatnio mieszkał w Warszawie. Prawdopodobnie został zwerbowany i przekazał obcemu wywiadowi informacje pochodzące z komputerów w miejscu w którym pracował.

Paragraf 3, który jest w liście gończym mówi:

„Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w par. 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Radio ZET/ŻW/MS

Więcej: