Zamknij

Przeprosiny.

Przepraszam producenta farmaceutycznego LEK-AM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością za to, że w artykule pt. "Recepta na kasę. LEK-AM "poprawiał" dokumenty" z dnia 23 września 2012 r. opublikowanym na portalu "wiadomości.radiozet.pl" postawiłem tej Spółce nieprawdziwe i nieuprawnione zarzuty, w tym sugestie: fałszowania składu lekarstw i technologii ich wytworzenia, podawania nieprawdziwych danych na opakowaniach, fałszowania danych o trwałości produkowanych leków, przechowywania przeznaczonych do obrotu leków i materiałów farmaceutycznych w "zapuszczonym hangarze", w warunkach nieodpowiednich. Ubolewam, że bezpodstawnie podważyłem dobre imię LEK-AM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mariusz Gierszewski

Przeprosiny.

Przepraszamy producenta farmaceutycznego LEK-AM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością za to, że w artykule pt. "Recepta na kasę. LEK-AM "poprawiał" dokumenty" z dnia 23 września 2012 r. opublikowanym na portalu "wiadomości.radiozet.pl" autorstwa Mariusza Gierszewskiego i Wojciecha Cieśli doszło do postawienia tej Spółce nieprawdziwych i nieuprawnionych zarzutów: fałszowania składu lekarstw i technologii ich wytworzenia, podawania nieprawdziwych danych na opakowaniach, fałszowania danych o trwałości produkowanych leków, przechowywania przeznaczonych do obrotu leków i materiałów farmaceutycznych w "zapuszczonym hangarze", w warunkach nieodpowiednich. Ubolewamy, że w wyniku tych działań dziennikarzy podważono dobre imię LEK-AM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wydawca "wiadomości.radiozet.pl"

Eurozet Sp. z o.o. w Warszawie

Najnowsze

69
69