Zamknij

14. emerytura przyspieszona. Wypłaty już w wakacje

17.05.2022 15:54
emerytka licząca pieniądze
fot. Marek BAZAK/East News

14. emerytura w tym roku trafi do beneficjentów już w sierpniu. Rząd zdecydował się przyspieszyć wypłaty w stosunku do poprzedniego roku. Nie wszyscy, którzy otrzymali świadczenie w 2021 roku, mogą na nie liczyć w 2022.

14. emerytura pojawiła się w 2021 roku. Rząd poinformował, że będzie to świadczenie jednorazowe, w odróżnieniu od wypłacanej co roku „trzynastki”. Galopująca inflacja i wynikająca z niej drożyzna skłoniły rząd do powrotu do pomysłu. Przeprowadzona w marcu waloryzacja jest zbyt niska, żeby zachować siłę nabywczą emerytur.

Zasady wypłat mają być analogiczne do obowiązujących w 2021 roku. Obowiązywać będzie kryterium dochodowe, które zostało zmodyfikowane w taki sposób, że część osób które otrzymało pierwszą „czternastkę” w kwocie poniżej 50 zł, w 2022 roku nie otrzyma jej wcale. Przyspieszono także termin wypłaty – z jesieni na późne lato.

14. emerytura już w sierpniu. Zmodyfikowane kryterium dochodowe

14. emeryturę otrzyma w 2022 roku około 9 mln osób. Podstawową stawką ma być wysokość emerytury minimalnej pomniejszonej o składkę zdrowotną – świadczenie zostało zwolnione z podatku dochodowego.

Oznacza to, że na rękę przysługiwać będzie 1217,98 zł – taką kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego kryterium dochodowego obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” – świadczenie zostanie obniżone o kwotę, o jaką pobierana emerytura przekracza wskazaną granicę.

W przyjętym przez rząd projekcie ustawy zapisano, że minimalna kwota świadczenia wynosić będzie 50 zł. Osoby, które miałyby otrzymać niższą kwotę, „czternastki” nie otrzymają wcale.

14. emerytura będzie przysługiwać osobom, które nie będą miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 roku oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł brutto – przy czym dla emerytur między 2900 zł a 4188,44 zł będzie ona maleć, aż do kwoty 50 zł dla górnej granicy przychodów.

Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 roku to ok. 11,4 mld zł. W tym roku wsparcie w ramach 13. i 14. emerytury wyniesie blisko 25 mld zł. W porównaniu do 2021 roku w 2022 14. emeryturę otrzyma o 100 000 seniorów mniej. Świadczenie będzie wypłacane automatycznie - nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.

RadioZET.pl/PAP

CMjBQLDAsUGw=