,

14. emerytura. Sejm podjął w końcu decyzję - co się zmieniło?

Michał Tomaszkiewicz
26.05.2023 18:18

14. emerytura będzie na stałe - Sejm uchwalił ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W przepisach pojawiło się kilka ważnych nowości.

pieniądze i portfel
fot. Marek BAZAK/East News

14. emerytura jest już pewna. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy - teraz trafi ona do Senatu, potem do podpisu przez prezydenta. Po przejściu całej ścieżki legislacyjnej "czternastka" będzie wypłacana co roku w podstawowej wysokości równej emeryturze minimalnej. Nie wszyscy jednak dostaną ją w całości - liczba osób uprawnionych co rok ma się zmniejszać. Za uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów głosowało 436 posłów, przeciwko było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Najważniejszą zmianą jest zapis obligujący do wypłaty 14. emerytury co roku - do tej pory "czternastka" była świadczeniem jednorazowym.

14. emerytura już na stałe. Sejm zatwierdził dodatkowe świadczenie

- Wprowadziliśmy w dodatkowym świadczeniu, tzw. 14. emeryturze, takie rozwiązanie, że wprowadziliśmy kryterium, aby wspomóc te osoby, które są na emeryturach i rentach, które mają niższe świadczenia - mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. - Przy 13. emeryturze wprowadziliśmy rozwiązanie bez kryteriów - przypomniał.

- Środki, które mamy w funduszu solidarnościowym oraz pożyczka z funduszu pracy, gwarantują wypłatę tegorocznego świadczenia. Oczywiście w przyszłorocznym budżecie, środki na to świadczenie będą szły bezpośrednio z budżetu państwa - poinformował.

14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Ważną nowością jest możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Ten kruczek w przepisach może umożliwić podniesienie „czternastki” w roku wyborczym. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Według danych MRiPS 6,8 mln emerytów otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób – pomniejszoną na zasadzie "złotówka za złotówkę". 14. emerytury nie otrzymają seniorzy, których świadczenie będą wyższe niż 4438,44 zł brutto.

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się