Obserwuj w Google News

1500 zł dla bezrobotnych. Zmiany już obowiązują

2 min. czytania
06.06.2023 08:38
Zareaguj Reakcja

Zgodnie z obwieszczeniem resortu rodziny i polityki społecznej zasiłek dla bezrobotnych został zwaloryzowany. Od 1 czerwca br. obowiązują nowe stawki.

Zasiłek dla bezrobotnych
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Pieniądze z urzędu pracy przysługują bezrobotnym po spełnieniu kilku warunków. Osoba bez pracy musi być zarejestrowana jako bezrobotna, a ponadto musi wykazać, że urząd nie ma dla niej odpowiedniej propozycji pracy lub stażu. Ile od 1 czerwca wynosi świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Nowe kwoty

Zgodnie z obwieszeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2023 roku bezrobotny przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku otrzyma prawie 1500 zł brutto, a dokładnie 1491,90 zł. Po tym okresie zasiłek wyniesie 1171,60 zł.

Powyższa kwota to zasiłek w pełnej wysokości, który przysługuje tym, którzy przepracowali od 5 do 20 lat. Ci, którzy pracowali mniej, otrzymają 80 proc. tej kwoty, czyli 1193,60 zł brutto i 937,30 zł brutto po trzech miesiącach.

Ci, którzy pracowali dłużej niż 20 lat, otrzymają 120 proc. zasiłku, czyli odpowiednio: 1790,30 zł brutto i 1406,00 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki trzeba spełnić

Zasiłek z urzędu pracy przysługuje tym, którzy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne i którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia. Zgodnie z przepisami prawo do tych pieniędzy mają osoby, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni były zatrudnione i zarabiały przynajmniej pensję minimalną (nawet na niepełnym etacie). W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Redakcja poleca

Urząd przyznaje zasiłek na 180 dni, jeśli bezrobotny mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia nie przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w skali kraju. Roczny zasiłek otrzyma się, jeśli w powiecie bezrobocie stanowi 150 proc. przeciętnej krajowej stopy bezrobocia. Najwyższy okres pobierania zasiłku przypisany jest ponadto osobom po 50-tce z 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku, a także w niektórych przypadkach osobom mającym na utrzymaniu dzieci.

RadioZET.pl