Obserwuj w Google News

500 plus dla niepełnosprawnych. Ważne zmiany w świadczeniu

Katarzyna Witwicka
1 min. czytania
17.03.2022 08:00
Zareaguj Reakcja

Waloryzacja emerytur pociągnęła za sobą zmianę zasad przy wypłacie innych świadczeń. 1 marca wzrósł próg uprawniający do pobrania 500 plus dla niepełnosprawnych. Więcej osób będzie mogło wnioskować o pieniądze.

500 plus dla niepełnosprawnych
fot. Marek BAZAK/East News

500 plus dla niepełnosprawnych to świadczenie, o które ubiegać się mogą osoby niesamodzielne i ich opiekunowie od 2019 roku. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest okazanie orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a także nieprzekroczenie progu dochodowego.

Od 1 marca wzrósł próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych. Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które otrzymują miesięcznie świadczenia do 1896,13 zł brutto - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

500 plus dla niepełnosprawnych. Więcej osób z prawem do świadczenia

500 plus dla niepełnosprawnych kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Redakcja poleca

Wysokość świadczenia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. W ubiegłym roku próg uprawniający do świadczenia wynosił 1772,08 zł brutto miesięcznie, zaś od 1 marca bieżącego roku jest on wyższy o 124 zł i wynosi 1896,12 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 7 proc. i o tyle wzrósł też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdobnych do samodzielnej egzystencji. Taki mechanizm obowiązuje każdego roku.

Wypłatą świadczenia i przyjmowaniem wniosków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

RadioZET.pl/PAP