„Państwo powinno wycofać się z 500 plus”. Polacy woleliby niższe podatki [SONDAŻ]

20.02.2023 11:58

Powołany przez resort finansów instytut sprawdził, jak Polacy oceniają skuteczność polityki prorodzinnej w Polsce. Jak wynika z raportu Instytutu Finansów „Polacy o polityce prorodzinnej”, zamiast pieniędzy do ręki, wolelibyśmy ulgi w podatkach, a najlepiej dofinansowane szkoły i szpitale.

500 plus do zmiany
fot. Marek BAZAK/East News

500 plus nie odniosło zamierzonego skutku w zakresie poprawy wskaźników dzietności, choć wsparło rodziny finansowo. Choć inflacja „zjadła” część tego świadczenia, przez co dziś możemy raczej mówić o 400 plus, to 45 proc. Polaków i tak uważa wsparcie dla wychowujących dzieci za satysfakcjonujące. Beneficjenci wprowadziliby jednak kilka zmian.

Co zamiast 500 plus? [SONDAŻ]

Instytut Finansów opublikował raport „Polacy o polityce prorodzinnej” podsumowujący wyniki badania dot. stosunku obywateli Polski do działań prorodzinnych. Wnioski? Ulgi podatkowe wzięły górę nad transferami socjalnymi, zaś ponad wszystko Polacy oczekiwaliby sprawnej opieki zdrowotnej i dofinansowanych szkół.

  • Według 62 proc. badanych celem polityki rodzinnej powinno być ułatwianie pracy obojgu rodzicom, zaś opiekę nad małymi dziećmi powinny sprawować żłobki i przedszkola.
  • 65 proc. respondentów wskazało na konieczność zmian na rynku mieszkaniowym, w tym np. dopłat do wynajmu mieszkania dla rodziców małych dzieci, którzy mają niskie dochody. 70 proc. poparło ideę rozwoju budownictwa społecznego dla rodzin z małymi dziećmi.
  • 45 proc. respondentów wskazało, że wsparcie państwa w tym zakresie jest satysfakcjonujące. Dla 25 proc. pomoc ta jest niewystarczająca.
  • Z kolei 57 proc. badanych stwierdziło, że państwo powinno mocniej wspierać rodziny opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
  • Ponad połowa respondentów (53 proc.) zaznaczyła, że państwo ich zdaniem nie tworzy dziś wystarczająco silnych zachęt do posiadania większej liczby dzieci.

 

Polacy w większości oczekują od państwa zwiększenia dostępu do usług publicznych i poprawy ich jakości. Spośród potencjalnych rozwiązań szczegółowych największe poparcie miały zwiększenie liczby publicznych żłobków i przedszkoli (84 proc.) oraz większe ulgi podatkowe (73 proc.). Co ciekawe, Polacy, jeśli stanęliby przed wyborem: ulgi podatkowe albo transfery socjalne, wybraliby to pierwsze  (77 proc. względem 17 proc.).

Co zamiast 500 plus
fot. Instytut Finansów

 

500 plus w świetle powyższych badań można uznać za mniej pożądane narzędzie polityki społecznej niż ulgi podatkowe. Paradoksalnie zwolnienia z podatków w 2020 roku pochłonęły nieco ponad 5,5 mld zł z budżetu, zaś 500 plus – ponad 40 mld zł.

 

500 plus budżet
fot. Instytut Finansów

Autorzy raportu wskazali, że wyniki ankiety są także odzwierciedleniem zamiłowań politycznych. „Przykładowo, aż 74 proc. wyborców PiS ocenia, że wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci jest wystarczające, przy 32 proc. wyborców PO oraz około 40 proc. wyborców innych partii. Innym, jaskrawym przykładem tej zależności jest ocena wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W przypadku wyborców PiS tylko 9 proc. ocenia je jako niewystarczające. Tymczasem w przypadku wyborców PO jest to aż 57 proc.. W wynikach tych zdecydowanie odbijają się refleksy politycznych preferencji, które ankietowanym trudno jest oddzielić od obiektywnej oceny szczegółowych aspektów realizowanych polityk” – wskazano.

loader

RadioZET.pl/PAP/Instytut Finansów