Obserwuj w Google News

5000 plus dla małżeństw. Wybory przyspieszą wypłaty świadczenia?

3 min. czytania
15.09.2023 13:28
Zareaguj Reakcja

5000 zł wypłaty dla par małżeńskich z 50-letnim stażem – projekt takiego rozwiązania trafił do Senatu. Do tej pory parlamentarzyści do tych propozycji podchodzili sceptycznie i inicjatywa nie posuwała się do przodu. Wszystko może się jednak zmienić ze względu na zbliżające się wybory.

pieniądze trzymane w rękach przez małżeństwo
fot. Marek BAZAK/East News

5000 zł za staż małżeński wynoszący minimum 50 lat od odświeżona i mocno podkręcona propozycja, która do wyższej izby polskiego parlamentu trafiła ponad rok temu. Wtedy mowa była jednak „tylko” o 500 plus dla małżeństw. Tegoroczna modyfikacja to znacznie większe pieniądze dla seniorów. „Strefa Biznesu” podała, że projekt ustawy może być przyjęty jeszcze przed wyborami. Realistycznie patrząc, szanse na to wydają się znikome, jako że z powodu kampanii wyborczej nie doczekamy dodatkowego posiedzenia Sejmu ani Senatu we wrześniu.

500 plus, a nawet 5000 plus dla małżeństwa. Nagroda za staż

„Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo plus. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starsza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich” – pisali w 2022 roku autorzy petycji o przyznaniu małżeństwom o długim pożyciu świadczenia 500 plus. Kwota ta miała być wypłacana miesięcznie parom, która przeżyła ze sobą 40 lat.

Oglądaj

5000 plus ma być nagrodą jednorazową, wypłacaną małżeństwom świętującym złote gody – a więc takim, które spędziły ze sobą 50 lat. Projekt przewiduje wypłacanie pieniędzy także przy każdej kolejnej dużej rocznicy, przy czy, kwota ma systematycznie rosnąć. Za poszczególne gody należeć się mają według pomysłodawców 5000 plus dla małżeństw następujące sumy:

  • 5500 zł przy stażu wynoszącym 55 lat (platynowe gody)
  • 6000 zł przy stażu wynoszącym 60 lat (diamentowe gody)
  • 6500 zł przy stażu wynoszącym 65 lat (żelazne gody)
  • 7000 zł przy stażu wynoszącym 70 lat (kamienne gody)
  • 7500 zł przy stażu wynoszącym 75 lat (brylantowe gody)
  • 8000 zł przy stażu wynoszącym 80 lat (dębowe gody)

„Świadczenie wypłaca się po przedstawieniu zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego staż małżeński małżonków. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłaty”- zapisali pomysłodawcy w petycji. Środki na wypłaty miałyby pochodzić z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Redakcja poleca

Rząd do tej pory krytykował pomysł wypłacania dodatkowych pieniędzy za stać małżeński, tłumacząc, że pomocy potrzebują przede wszystkim osoby żyjące samotnie. Nie bez znaczenia był także spodziewany koszt programu: 500 plus dla małżeństw z 40-letnim stażem kosztowałoby 78 mld zł rocznie. To dwa razy więcej, niż pochłania świadczenie na dzieci przed podwyżką do 800 plus. 5000 plus kosztowałoby zapewne mniej.

Według nowego projektu nagroda pieniężna za staż małżeński należeć miałaby się także wdowom i wdowcom, o ile wniosek o przyznanie świadczenia byłby złożony jeszcze za życia obu małżonków.

Nie przegap