Obserwuj w Google News

66 tys. poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Oto najbardziej ryzykowne branże

2 min. czytania
11.04.2023 14:42
Zareaguj Reakcja

Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane dotyczące zgłoszonych wypadków przy pracy w minionym roku. W ponad 60 proc. przypadków przyczyną takich zdarzeń było niewłaściwe zachowanie zatrudnionego – podał urząd.

66 tys. poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Oto najbardziej ryzykowne branże
fot. Adam Burakowski/REPORTER/East News - Plakat Inicjatywy Pracowniczej

Wypadków przy pracy jest coraz mniej – wynika ze wstępnych danych GUS. Na tym jednak kończą się dobre informacje. W minionym roku ucierpiało w ich wyniku 66 tys. pracowników, o 3,2 proc. mniej niż w 2021 roku. Statystycznie na 1000 pracowników ponad 4 doznaje takiego wypadku.

Wypadki przy pracy. 66 tys. poszkodowanych 

66 061 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, 180 osób zmarło, zaś 365 osób doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tych niepokojących statystykach jedynym pozytywnym aspektem jest spadek rok do roku liczby wypadków w każdej z kategorii.

Najwięcej wypadków odnotowano w górnictwie, stąd też nie dziwi fakt, że najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwie śląskim. Do innych branż o dużym wskaźniku wypadkowości zaliczamy kolejno: dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz przetwórstwo przemysłowe. Najmniej wypadków odnotowali pracownicy biurowi z działów: informacja i komunikacja, a także działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Relatywnie niewiele wypadków miało miejsce w rolnictwie, leśnictwie czy łowiectwie.

Redakcja poleca

Na liście regionów, w których najczęściej zgłaszane były wypadki, po Śląsku odnotowano Warmię i Mazury i województwo zachodniopomorskie. Najmniej wypadków z kolei odnotowano na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt. Tak było w przypadku co trzeciego zgłoszenia. Ponad 15 proc. wypadków było spowodowanych obciążeniem psychicznym lub fizycznym. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 61,1 proc. wypadków przy pracy. Statystyczny poszkodowany podczas wypadku był w ruchu (38,1 proc.) zderzył się z danym obiektem (32 proc.) i doznał urazu kończyn (79,3 proc.).

RadioZET.pl/GUS