Obserwuj w Google News

800 plus nie tylko dla Polaków. ZUS podaje dane

2 min. czytania
18.09.2023 09:46
Zareaguj Reakcja

Świadczenia takie jak 500 plus, a od stycznia 2024 roku 800 plus, przysługują także cudzoziemcom mieszkającym w Polsce. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że polskie transfery zasilają także konta Ukraińców, Białorusinów, Rosjan czy Wietnamczyków.

800 plus nie tylko dla Polaków. ZUS podał dane
fot. Damian Klamka/East News

500 plus od stycznia zamieni się w 800 plus. To obok świadczenia Dobry Start (300 plus), czy dodatkowego 500 plus w postaci Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, jeden z transferów, który zasila nie tylko konta polskich obywateli. Jak podał MondayNews.pl, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy tego roku wyniosła nieco ponad 2 mln.

500 plus nie tylko dla Polaków. Wypłacono 2 mln świadczeń dla obywateli tych krajów

Z danych za czerwiec wynika, że ponad ćwierć miliona świadczeń wpłynęło do cudzoziemców. W tym samym miesiącu Polacy odnotowali ponad 6,1 mln wypłat.

  • Za pierwsze półrocze najwięcej świadczeń, bo blisko 1,8 mln, przekazano na rzecz Ukraińców.
  • Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi, Rosji, Wietnamu, Rumunii i Bułgarii.
  • Cudzoziemcy stanowili 4 proc. świadczeniobiorców programu 500 plus.
Redakcja poleca

Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP w komentarzu dla MondayNews.pl przypomniał, że przez wojnę w Ukrainie wzrosła liczba beneficjentów zza wschodniej granicy. - Biorąc pod uwagę, że tylko dzieci ukraińskie stanowiły w poszczególnych rocznikach w wieku szkolnym 5-8 proc., można wysnuć wniosek, iż istotna część cudzoziemców w Polsce nie korzystała od początku z przysługującego im prawa do świadczenia. Wiedza na ten temat prawdopodobnie upowszechniła się szczególnie wśród przedstawicieli innych nacji. W związku z tym można przewidywać, że liczebność obcokrajowców korzystających z tego prawa osiągnie w tym roku rekord – dodał ekspert.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami rządu sprzed lat, 500 plus miało mieć walor prodemograficzny. Jak jednak mówił dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, „z czasem okazało się, że świadczenie jest jedynie formą transferu społecznego”. - Potwierdza to także przyznanie prawa do niego obywatelom innych państw. Działanie to ma charakter typowo socjalny i w tych kategoriach można ten transfer rozważać – wyjaśnił Antoni Kolek.

Redakcja poleca

W pierwszym półroczu 500 plus zasiliło budżet 1,8 mln Ukraińców, ponad 100 tys. Białorusinów i ponad 20 tys. Rosjan. Wśród beneficjentów są też obywatele Wietnamu, Rumunii, Bułgarii, Indii, Gruzji, Mołdawii i Chin.

Z wyliczeń Kamila Sobolewskiego wynika, że po podniesieniu świadczenia do 800 zł miesięcznie jego koszt wyniesie ok. 65 mld zł rocznie. 5 proc. tej kwoty, która przypada na obcokrajowców, to wydatek ok. 1,3 mld złotych.

Nie przegap