Zamknij

Abp Jędraszewski nałożył dziesięcinę. „Celem podatku pokrycie potrzeb diecezjalnych”

22.09.2022 10:21

Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski wydał dekret wprowadzający dziesięcinę z przychodów parafii uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej i niegospodarczej. 

Abp Marek Jędraszewski
fot. Artur BARBAROWSKI/East News

Podatki w Polsce zgodnie z prawem kanonicznym może nakładać także Kościół. Z poważnym ograniczeniem: obciążenie może dotyczyć tylko parafii i osób duchownych. Z takiej możliwości skorzystał metropolita krakowski, który ogłosił nałożenie 10-procentowego podatku od dodatkowych przychodów parafii.

- Chodzi o dodatkowe wpływy, jakie poszczególne parafie czerpią z dzierżawy nieruchomości, prowadzonych sklepików czy otrzymywanych w zamian za to, że na ich terenie stoją maszty telekomunikacyjne - wyjaśnił Onetowi rzecznik kurii ks. Łukasz Michalczewski. Podatek zacznie obowiązywać od października 2022 roku.

Arcybiskup nałożył podatek. 10 procent od dodatkowych przychodów parafii

Dekret o nałożeniu dziesięciny został wydany przez arcybiskupa Jędraszewskiego 12 września. Nakłada on na „wszystkie publiczne osoby prawne podległe władzy Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego stały podatek w wysokości 10 procent przychodów” osiąganych z prowadzenia działalności gospodarczej lub niegospodarczej, na przykład opłat pobieranych za użytkowanie gruntów lub budynków.

Warto zauważyć, że mowa jest nie o dochodach, lecz o przychodach – oznacza to, że parafie, które osiągają niższą niż 10-procentową rentowność, część dziesięciny będą musiały finansować z innych przychodów – na przykład opłat za udzielane sakramenty. Część nowego obciążenia może więc zostać przerzucona bezpośrednio na parafian.

- Wszystko zależy od parafii, ale kiedy przedsiębiorcom rosną jakieś koszty, przerzucają je na klientów. Niewykluczone, że część proboszczów zechce przy okazji podnieść stawki za udzielane sakramenty – wyjaśnił sytuację jeden z duchownych w rozmowie z Onetem.

„Celem podatku jest pokrycie potrzeb diecezjalnych, m.in. wynikających z zasad sprawiedliwości oraz solidarności potrzeby wspierania wspólnot parafialnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w ich misji sprawowania kultu, działalności charytatywno-opiekuńczej, konserwacji zabytków czy prowadzenia inwestycji sakralnych i remontów” - wyjaśnił w dekrecie metropolita Jędraszewski.

W praktyce pieniądze pozyskane dzięki nowemu podatkowi będą wykorzystywane zapewne do wsparcia parafii, które z powodu wzrostu cen nośników energii wpadły w kłopoty finansowe. Koszty ogrzewania kościołów wzrosły często o kilkaset procent i w części parafialnych kas zabrakło na nie pieniędzy.

Rzecznik kurii przypomniał, że dziesięcina pojawiła się w Piśmie Świętym Starego Testamentu i była powszechnie pobierana do XIX wieku, gdy została wycofana w związku z rozdziałem Kościoła od państwa.

- Potrzeba planu naprawczego z prawdziwego zdarzenia. Trzeba przemyśleć jak zaradzić złej sytuacji finansowej, ale przy okazji zastanowić się, czy wszystkie wydatki kurii są zasadne – stwierdził ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obawiając się, że nowy podatek to raczej „chęć ściągnięcia dodatkowych pieniędzy niż realną pomoc parafiom”.

loader

RadioZET.pl/Onet.pl/Gazeta.pl