Obserwuj w Google News

Banki mają problemy. Odnotowały potężne straty

2 min. czytania
27.10.2022 12:54
Zareaguj Reakcja

Same wakacje, które zbiegły się w czasie z wakacjami kredytowymi, kosztowały sektor bankowy 8 mld zł. Prognozy na kolejne miesiące dają powody do obaw. - Cofnęliśmy naszą gospodarkę o kilka lat - mówił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Straty banków
fot. Artur Szczepanski/REPORTER/East news

Banki odnotowują miliardowe straty. Ich kapitał własny skurczył się o ponad 30 mld zł. - Żebyśmy mogli udzielać kredytów, musimy mieć kapitał. Osłabianie tak silnego partnera jak banki ma konsekwencje. Teraz odnotowujemy straty, cofnęliśmy naszą gospodarkę o kilka lat. Możemy mieć problem z dostępem do źródeł finansowania – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz ze Związku Banków Polskich.

Rekordowo słabe wyniki banków

Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że do 16 października 2022 r. banki zaraportowały do bazy BIK ponad milion rachunków kredytów mieszkaniowych, objętych wakacjami kredytowymi o wartości 258,1 mld zł. W czerwcu i w lipcu banki odnotowały 8 mld zł straty. Jak zaznaczyli przedstawiciele ZBP sektor ten w III kw. 2022 r. także poniesie stratę finansową.

Płynność banków jest nadszarpnięta nie tylko przez wakacje kredytowe, lecz także przez podatki i spory frankowe. Poniższy wykres przedstawia łączne, zewnętrzne obciążenia sektora w 2022 roku.

 

Obciążenia banków
fot. ZBP

ZBP wzięło pod lupę wyniki poszczególnych czterech banków. Jeden z nich w ostatnim kwartale odnotował 1,26 mld zł straty, zaś same wakacje kredytowe kosztowały go 1,43 mld zł. Koszty generują również rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi oszacowane na 0,45 mld zł. Straty innych banków przekraczają nawet 2 mld zł.

Redakcja poleca

„O ile dziewięć największych banków osiągnęło zysk netto za II kwartał w wysokości 3,2 mld zł, o tyle przewiduje się, że w 3 kwartale łączna strata tych banków osiągnie poziom -4,5 mld zł” – podał ZBP. Związek podał, że dotychczas relatywnie mocny kapitałowo sektor bankowy „zaczyna mieć istotne problemy z kapitałami własnymi”. W ujęciu r/r kapitały własne sektora bankowego zmniejszyły się o blisko 30 mld zł. Kondycja banków może zmusić sektor do poszukiwania oszczędności, co odczuć mogą ich klienci. Niewykluczone, że banki zdecydują się na podwyżkę opłat. 

 

RadioZET.pl/ZBP