,

Bez UE bylibyśmy dziś w 2014 roku. Najbardziej pomagają Niemcy

12.10.2022 17:49

Polskie PKB PPP per capita w okresie członkostwa w UE się niemal podwoiło i jest dziś o 31 procent wyższe niż w przypadku, gdybyśmy w 2004 roku nie weszli do UE – podał Polski Instytut Ekonomiczny. Aż 3,32 mln miejsc pracy w Polsce istnieje dzięki popytowi państw UE na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną – podsumował PIE.

Ursula von der Leyen, Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki
fot. Piotr Molecki/East News

Unia Europejska opłaca się Polsce – wynika z raportu opracowanego przez współpracujący z rządem Polski Instytut Ekonomiczny. Nasz kraj rozwija się szybciej dzięki dostępowi do jednolitego rynku europejskiego, a co piąte miejsce pracy w Polsce zależy od popytu kreowanego w państwach UE i kupowanych od nas produktów i usług.

Polska korzysta na członkostwie w UE. 60 mld euro nadwyżki handlowej

Opracowanie PIE nie pozostawia najmniejszych wątpliwości: Polska nieźle zarabia na Unii Europejskiej. Instytut podał, że średnie roczne tempo wzrostu PKB per capita było o ponad 1,5 punktu procentowego wyższe niż gdybyśmy pozostali poza granicami UE. Wskaźnik ten od naszej akcesji do UE przez 18 lat roku wzrósł o niemal 100 procent.

Eksport towarów do UE wyniósł w 2021 roku 216 mld euro, czyli 500 procent więcej niż w 2004 roku i stanowił 75 procent eksportu ogółem. Przy okazji odnotowujemy od 2009 roku wysoką nadwyżkę handlową zarówno w wymianie towarów, jak i usług. Instytut wyliczył, że na handlu z innymi unijnymi krajami jesteśmy do przodu o pokaźne 60 mld euro.

ue_korzysci_02
fot. Polski Instytut Ekonomiczny

- Aż 3,32 mln miejsc pracy w Polsce istnieje dzięki popytowi państw UE na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną, z czego ponad 1 mln przybyło w trakcie naszego funkcjonowania w ramach jednolitego rynku europejskiego – poinformował Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzięki zamówieniom i inwestycjom z UE pracę znalazło w latach 2004-2018 1,26 mln Polaków, co owocuje niskim bezrobociem, którym chwali się rząd.

W tym samym przedziałem czasowym udział popytu państw UE w tworzeniu polskiego PKB zwiększył się z 15,6 procent do 21,2 procent. Dzięki popytowi państw UE na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną powstało w Polsce 116 mld USD wartości dodanej w 2018 roku – podał Polski Instytut Ekonomiczny.

ue_korzysci_03
fot. Polski Instytut Ekonomiczny

- Poziom skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych z państw UE wyniósł na koniec 2021 roku 211 mld euro i odpowiadał za 92 procentom ogółu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych – zaznaczył Marek Wąsiński.

- Poziom PKB per capita Polski według Parytetu Siły Nabywczej w odniesieniu do średniej UE wzrósł z 51,5 procent do 77,1 procent, a w odniesieniu do PKB Niemiec – z 42,1 procent do 64,1 procent. Ponadto szybko rośnie znaczenie polskiej gospodarki w UE. Od akcesji, udział PKB Polski w unijnym PKB PPP wzrósł o ponad 2 punkty procentowe – najwięcej pośród wszystkich państw członkowskich UE – poinformował Łukasz Ambroziak, starszy doradca w zespole gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

ue_korzysci_04
fot. Polski Instytut Ekonomiczny

- Kluczowym partnerem gospodarczym dla Polski są w ramach UE Niemcy. Popyt finalny w Niemczech na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną tworzył w Polsce 1,15 mln miejsc pracy. Ogółem, popyt Niemiec odpowiada za tworzenie ponad 7 procent polskiego PKB, a udział Niemiec w tworzeniu polskiego PKB zwiększył się w latach 2004-2018 o 1,3 punktu procentowego – doszczegółowił Ambroziak.

loader

RadioZET.pl/PIE

Logo radiozet Dzieje się