Zamknij

Dodatek energetyczny - jest wzór wniosku. Rząd pokazał projekt rozporządzenia

14.09.2022 20:48
Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
fot. Shutterstock/RCL

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego jest już dostępny. W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska. Dodatek będą mogli otrzymać ogrzewający swoje domy m.in. drewnem, LPG i olejem opałowym.

Dodatek energetyczny to jednorazowe rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy. Dodatek w kwocie 3 tys. zł będzie przysługiwał, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek energetyczny trzeba będzie złożyć do gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Dodatek energetyczny - jest wzór wniosku

W środę do projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska został dołączony wzór jednolitego wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych. 

We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania itp. Wypełniając wniosek należy wpisać też numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.

We wniosku musimy wybrać, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa. 

Dodatek energetyczny - dla kogo?

Właściciele gospodarstw będą musieli wskazać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła w domu. Czy jest to:

  • kocioł na paliwo stałe;
  • kominek;
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • kocioł olejowy.

Trzeba będzie zaznaczyć również, jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy). We wniosku o dodatek energetyczny znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej" - zaznaczono.

O dodatek energetyczny mogą ubiegać się też właściciele gospodarstw, którzy zgłosili bądź już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Składający wniosek muszą także zwrócić uwagę, że informacje, jakie w nim zawrą, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

RadioZET.pl/PAP

CMjBQLDAsUGw=