Zamknij

Dopłaty do węgla. Szczegóły z projektu ustawy z Sejmu

Michał Tomaszkiewicz
17.06.2022 14:53
Dopłaty do węgla. Szczegóły z projektu ustawy z Sejmu
fot. East News

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla. Za cenę nie wyższą niż 966,60 zł za tonę brutto kupić można będzie węgiel kamienny, brykiet lub pelet. 

Ceny węgla po wprowadzeniu embarga na sprowadzanie tego surowca z Rosji wzrosła błyskawicznie do poziomu około 3000 zł za tonę. W 2021 roku średnia ceny była nieco niższa niż 1000 zł za tonę. Wywołało to panikę wśród osób, które ogrzewają damy węglem. Ogromnym zainteresowaniem zaczął cieszyć się chrust, który można zebrać i kupić w lesie. Jest ryzyko, że nie dla wszystkich wystarczy.

Sposobem na rozwiązanie kryzysu mają być ceny gwarantowane, zapisane w projekcie ustawy przekazanym do Sejmu. Według przepisów, klienci indywidualni będą mogli kupić węgiel po 966,60 zł za tonę, sprzedawcy zaś otrzymają rekompensatę za udzieloną zniżkę.

Ceny gwarantowane węgla. 966,60 zł za tonę

Przewiduje rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż po cenie nie wyższej niż 966,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Rekompensaty mają dotyczyć paliw stałych wydobytych wyprodukowanych w Polsce lub importowanych w okresie od 16 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022. Rekompensata wynosić będzie nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego na jedno gospodarstwo domowe.

Do rekompensaty uprawniać będzie sprzedaż węgla do tych gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są „kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym”. Źródła te muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podczas zakupu członek gospodarstwa domowego będzie zobowiązany przekazać przedsiębiorcy o ilości paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego, a także deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw i kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

W projekcie przewiduje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie może przekroczyć 3 mld zł. Będą one wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jeżeli łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie wniosków do ZR, będzie wyższa, zostaną one proporcjonalnie obniżone, aby łączna wysokość była równa maksymalnemu limitowi środków.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, według danych GUS w 2020 r liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny w jakimkolwiek celu wynosiła 5,166 mln, a dla 4,634 mln był to podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń. Z kolei zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych wyniosło w 2020 r. 8,670 mln ton, a przeciętne zużycie na gospodarstwo domowe wyniosło ok. 3 tony w 2020 r.

RadioZET.pl/PAP

CMjBQLDAsUGw=