Zamknij

Dożywotnie 500 plus? Trzeba spełnić dwa warunki

29.10.2022 18:51

500 plus dla seniorów może być wypłacane przez ZUS dożywotnio. Ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji skorzystają głównie seniorzy. Sprawdzamy, jakie warunki muszą zostać spełnione.

Dożywotnie 500 plus? Trzeba spełnić dwa warunki
fot. Marek BAZAK/East News

500 plus w ramach dożywotniego świadczenia trafi wyłącznie do osób o złym stanie zdrowia, ale wyniki badań to nie jedyne wytyczne w tym programie. Chętni muszą spełnić jeszcze kilka innych warunków.

Dożywotnie 500 plus. Dla kogo?

Podstawą jest złożenie wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Mogą go złożyć osoby, które:

  • ukończyły 18. rok życia
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem
  • nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł
  • mają miejsce zamieszkania w Polsce
  • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu, prawo stałego pobytu, lub zalegalizowany pobyt w Polsce
  • nie są tymczasowo aresztowane i nie odbywają kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego)

Pod względem formalnym trzeba dopilnować złożenia odpowiednich dokumentów. Poza głównym wnioskiem należy również dołączyć jedno z orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS będzie wymagał jednego z poniższych formularzy:

  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  • w przypadku świadczenia zagranicznego dokument potwierdzający do nich prawo, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych

Co się stanie w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie nie posiada orzeczenia lub okres jego obowiązywania minął? Wówczas należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, a także dokumentację medyczną tj. kartę badania profilaktycznego czy dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Wysokość świadczenia nie będzie taka sama dla wszystkich. Pełną kwotę otrzymają osoby nieuprawnione do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych oraz wnioskujący, którzy mają do nich prawo, ale wysokość świadczeń nie przekracza 1396,13 zł brutto. Pozostałe osoby będą miały wyliczoną wysokość świadczenia zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

loader

RadioZET.pl/Gazeta.pl