Zamknij

Ile naprawdę zarabiają Polacy? GUS podał medianę płac

07.02.2022 19:40

Ile naprawdę zarabiają Polacy, kto i w jakiej branży ma najwyższe płace? Oto najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Ile zarabiają Polacy
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Zarobki Polaków w cyklicznej statystyce GUS mogą nie oddawać faktycznego stanu zamożności Polaków. Co dwa lata urząd publikuje jednak dane nie o średniej płacy, a o medianie wynagrodzeń.

W jakich zawodach pracują Polacy, w jakich branżach można zarobić najwięcej i ile w praktyce wynosi przepaść między płacami kobiet i mężczyzn? Przyjrzeliśmy się najnowszemu raportowi GUS.

W jakich zawodach pracują Polacy?

Dane GUS za październik 2020 roku pokazują, w jakich branżach Polacy najczęściej pracują i ile zarabiają. Struktura rynku pracy od lat jest niezmienna: 70 proc. zatrudnionych pracuje w sektorze prywatnym, a mniej niż co trzeci pracownik w państwowych spółkach czy administracji publicznej. W tym ostatnim sektorze dominują kobiety, które stanowią 65,5 proc. zatrudnionych.

Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej Polaków zatrudniają sieci handlowe. To właśnie w sklepach pracuje największy odsetek zatrudnionych (4,6 proc. ogólnej liczby pracowników). Tuż po handlowcach są nauczyciele, a podium zamykają specjaliści ds. administracji i zarządzania.

W tych najpopularniejszych zawodach 77 proc. pracowników to kobiety. Największe dysproporcje między zatrudnianiem kobiet i mężczyzn występują jednak w zawodzie sekretarki, opiekuna dziecięcego czy pielęgniarza lub pielęgniarki. Z kolei grupy zawodów, w których udział mężczyzn jest najwyższy to: marynarze, rolnicy i robotnicy budowlani.

Na najwyższe pensje mogli liczyć – rzecz jasna – przedstawiciele władz publicznych i urzędnicy, a także specjaliści (w tym bijący rekordy płac specjaliści IT).

Przeciętne zarobki w 2020 roku
fot.

GUS

Wynagrodzenie według stażu pracy
fot.

GUS

Jak wynika z powyższego wykresu, nie bez znaczenia pozostaje wiek pracownika. W najbardziej dochodowych branżach pensja rośnie wraz z upływem lat. Z danych GUS wynika, że staż pracy nie wpływa zasadniczo na wysokość pensji.

Ile naprawdę zarabiają Polacy?

Przeciętne wynagrodzenie według GUS w badaniu z października 2020 roku wyniosło 5748,24 zł. W sektorze publicznym można było jednak zarobić średnio ponad 6 tys. złotych, przeciętnie o ponad 400 złotych więcej niż u prywatnego pracodawcy.

Z uwagi na fakt, że w większości to kobiety zajmują stanowiska, w których średnia płaca jest poniżej przeciętnej, statystycznie to mężczyźni zarabiają więcej. Różnica w płacach w badanym okresie wyniosła prawie 15 proc., czyli ponad 783 zł.

Kobiety zarabiają mniej? O czym nie mówią nam statystyki

Mediana płac nieco lepiej odzwierciedla zamożność Polaków niż przeciętna płaca. Jest to kwota, poniżej i powyżej której zarabia połowa Polaków. Zatem w październiku 2020 roku ponad połowa zatrudnionych zarabiała mniej niż 4702,66 zł, a połowa więcej niż kwota tzw. wynagrodzenia środkowego. Wynagrodzenie do mediany otrzymało 53,8 proc. ogółu zatrudnionych kobiet oraz 46,4 proc. zatrudnionych mężczyzn.

  • Mediana wśród mężczyzn: 4919,08 zł 
  • Mediana wśród kobiet: 4491,59 zł

Z badań wynika też, że 10 proc. najmniej zarabiających otrzymywało pensję niższą niż 2719 zł brutto. To mniej, niż obecna płaca minimalna, która wynosi 3010 zł brutto. Z kolei 10,0 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9384,92 zł brutto.

loader

RadioZET.pl