Zamknij

Kredyty hipoteczne pod lupą UOKiK. „Postępowania wyjaśniające w 17 bankach”

11.05.2022 11:22
kobieta załamana nową kwotą raty kredytu hipotecznego
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

- Sprawdzamy w postępowaniach wyjaśniających, jak 17 banków rozlicza się z osobami, które nadpłacają kredyt hipoteczny lub spłacają go całkowicie – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Urząd, w związku z podwyżkami stóp procentowych, zaleca spłacanie zobowiązań przed czasem.

Kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie wyznaczane jest z uwzględnieniem stawki WIBOR, stał się dla wielu polskich rodzin ogromnym obciążeniem. Inflacja liczona rok do roku wyniosła w kwietniu 12,3 procent. Chcąc zahamować dalszy wzrost tempa spadku wartości pieniądza, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę referencyjną do 5,25 procent. Skutkiem jest wzrost rat płaconych bankom nawet o ponad 50 procent.

- Stopy procentowe WIBOR 3M i 6M, od których zależy oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLN są coraz wyższe, co oznacza również wzrost rat kredytów hipotecznych spłacanych przez konsumentów. Jeśli posiadamy odpowiednie oszczędności, warto rozważyć nadpłacenie kredytu hipotecznego z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania lub jego całkowitą, wcześniejszą spłatę - poradził kredytobiorcom Tomasz Chróstny. Szef UOKiK zapowiedział jednocześnie, że Urząd przyjrzy się dokładnie, czy banki należycie rozliczają regulowanie należności przed terminem.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. UOKiK sprawdza banki

UOKiK przypomniał, że możliwość wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego wynika z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej ustawa o kredycie hipotecznym lub ukh), a obowiązek rozliczenia się z konsumentem z art. 39 tej ustawy. Należy pamiętać, że zasada ta dotyczy tylko umów zawartych po 21 lipca 2017 roku.

- W takiej sytuacji bank powinien rozliczyć się z kredytobiorcą i oddać proporcjonalnie wszystkie pobrane opłaty stanowiące całkowity koszt kredytu. Powinno się to odbywać według najprostszej i najbardziej sprawiedliwej metody liniowej, tak jak ma to miejsce w przypadku kredytów konsumenckich, gdzie banki dostosowały się do wyroku TSUE i wytycznych Prezesa UOKiK. Tym razem sprawdzamy w postępowaniach wyjaśniających, jak 17 banków rozlicza się z osobami, które nadpłacają kredyt hipoteczny lub spłacają go całkowicie – poinformował Tomasz Chróstny.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank powinien rozliczyć się z klientem według metody liniowej m.in. z pobranej prowizji, marży, kosztów pośrednictwa czy przygotowania umowy. Urząd zapowiedział, że przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, mające pokazać czy taka jest rzeczywista praktyka, w następujących 17 bankach:

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • PKO Bank Hipoteczny S.A.
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.
 • mBank Hipoteczny S.A.
 • ING Bank Hipoteczny S.A.
 • Millennium Bank Hipoteczny S.A.

UOKiK sprawdzi również, czy mają miejsce sytuacje, kiedy banki bezpodstawnie odmawiają konsumentom zwrotu opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, mimo że jednocześnie same żądają w takiej sytuacji od konsumenta rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Urząd zastrzegł, że w przypadku kredytów hipotecznych zaciągniętych przed 21 lipca 2017 roku kwestię przedterminowej spłaty regulują umowy kredytowe.

RadioZET.pl/UOKiK

CMjBQLDAsUGw=