Zamknij

Nie zawsze będziemy mogli zapłacić gotówką. Nowe przepisy od 1 stycznia 2024

Katarzyna Witwicka
16.08.2022 16:14
Limit transakcji gotówkowych
fot. Marek BAZAK/East News

Od 2024 roku konsumenci nie zawsze będą mogli rozliczyć się gotówką. Pojawią się ograniczenia kwotowe, zaś w przypadku transakcji między przedsiębiorcami, limity płatności gotówkowych zostaną zmienione. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenił, że „to nadmierna ingerencja w rynek”.

Konsumenci muszą przygotować się na zmianę przepisów. Transakcje na linii konsument – przedsiębiorca nie będą mogły być opłacone gotówką, jeśli ich wartość przekroczy 20 tys. złotych. „Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji” – czytamy w ustawie. Zdaniem ZPP taka ingerencja w zasady wolnego rynku jest „zbyt daleko idąca”.

Pierwotnie przepisy te miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 rok, jednak w połowie sierpnia prezydent podpisał ustawę, która odkłada reformę na 2024 rok. Taki zapis znalazł się w noweli "ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT oraz innych ustaw". Sama ustawa o prawach konsumenta nie została jeszcze zmieniona i nadal (zgodnie ze stanem na 18 sierpnia 2022) zawiera powyższy zapis z datą "1 stycznia 2023". 

Limit transakcji gotówkowych, czyli kiedy musimy zapłacić kartą lub przelewem

ZPP przypomniał o zmianach w prawie od 1 stycznia 2024 r. Nowe przepisy dotkną nie tylko konsumentów, lecz także przedsiębiorców. 

W przypadku rozliczeń między firmami nastąpi zaostrzenie już obowiązującego limitu płatności gotówkowych z 15 do 8 tys. zł. „Ustanowienie tak niskiego limitu również należy ocenić negatywnie” – czytamy w analizie ZPP.

„To sami właściciele i pracownicy firm powinni decydować o tym, jakie formy zapłaty będą przyjmowane w danym podmiocie. Naturalnym trendem jest rozwój płatności bezgotówkowych, które są coraz popularniejsze i pożądane. Warto wspomnieć o tym, że Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Europy pod względem korzystania z nowoczesnych technologii przy płatnościach bezgotówkowych” – podał ZPP.

Związek przypomniał, że o ile transakcje bezgotówkowe stają się coraz popularniejsze, o tyle nie możemy pozwolić sobie na rezygnację z obrotu papierowego pieniądza. Jak wynika z przytoczonego badania NBP, niemal co trzeci konsument woli płacić gotówką, argumentując, że taka forma płatności zapewnia mu lepszą kontrolę nad finansami.

Gotówka w obiegu

DANE NBP

Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 321,5 mld zł. W stosunku do 31 grudnia 2019 r. odnotowano wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu o 34,8 proc., tj. o 83,0 mld zł.

„Banknoty i monety emitowane przez NBP są legalnymi środkami płatniczymi w Polsce i nie znajdujemy powodu, dla którego ich wykorzystywanie miałoby być sztucznie ograniczane regulacjami” – podał ZPP.

RadioZET.pl/ZPP

CMjBQLDAsUGw=