Zamknij

Pensja minimalna i najniższa stawka godzinowa w 2023 roku. Rząd zdecyduje

Bartłomiej Chudy
12.09.2022 18:57

Rząd zajmie się we wtorek 13 września projektem rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Wynika z niego, że od 1 stycznia 2023 r. pensja minimalna ma wynieść 3383 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 22,10 zł brutto. W drugim półroczu obie stawki zostaną podwyższone.

Płaca minimalna i minimalna stawka godz. w 2023 roku
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News, zdj. ilustracyjne

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek na stronach rządowych porządku posiedzenia, Rada Ministrów rozpatrzy we wtorek m.in. projekt, który ustala płacę minimalną oraz minimalną stawkę godzinową w 2023 r.

Projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2023 r. ma ono wynosić 3383 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. – 3450 zł brutto. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w całym 2023 r. wyniesie 3416,50 zł.

Pensja minimalna i minimalna stawka godzinowa w 2023 roku. Jest projekt rządu

Jednocześnie rząd zaproponował minimalną stawkę godzinową w 2023 r. Również mają obowiązywać dwie stawki – od 1 stycznia oraz od 1 lipca. Przez pierwsze półrocze 2023 roku ma ona wynosić 22,10 zł brutto za godzinę pracy, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Wymienione wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od rządu (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia. Ustalone przez Radę Ministrów na 2023 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Rząd jest zobowiązany ustalić wysokości minimalnej pensji i stawki godzinowej w drodze rozporządzenia w terminie do dnia 15 września br.

loader

RadioZET.pl/PAP - Magdalena Gronek