Obserwuj w Google News

Inflacja wymusiła zmiany w prawie. Podatek od spadków i darowizn na nowych zasadach

Katarzyna Witwicka
2 min. czytania
31.08.2022 11:39
Zareaguj Reakcja

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, który wprowadza zmiany w naliczaniu podatku od spadków i darowizn. Rosnąca inflacja sprawiła, że zwiększyła się kwota wolna od tego podatku.

Podatek od spadków i darowizn na nowych zasadach
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Inflacja w sierpniu przekroczyła 16 proc. przez co Polacy mierzą się z najwyższą od 25 lat drożyzną. Ustawodawca z mocy prawa zobowiązany jest do zwiększenia kwoty wolnej od niektórych podatków, tak, by była ona adekwatna do rosnących cen. Wyjaśniamy, jak to wygląda w przypadku podatku od spadków i darowizn.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Ustawodawca uzależnia kwotę podatku od wartości przedmiotu i od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe:

  • I grupa podatkowa to najbliższa rodzina: małżonka, zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia i synową.
  • II grupa podatkowa to dalsi krewni darczyńcy (spadkodawcy). Należą do nich: zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry) , rodzeństwo małżonków (np. brat żony- szwagier), małżonków rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonków innych zstępnych (np. żona wnuka).
  • III grupa podatkowa to pozostałe osoby, niezaliczone do pozostałych grup. Są to zatem osoby spowinowacone i spokrewnione z darczyńcą, ale także znajomi.

Podatku nie trzeba płacić, jeśli wartość jednorazowej darowizny nie przekroczy:

  • 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Rozporządzenie zwiększa tę kwotę do 10 434 zł.
  • 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej. Zgodnie z nowym prawem - 7878 zł.
  • 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Zgodnie z rozporządzeniem kwota ta wzrośnie do 5308 zł.

W świetle nowych przepisów zwolnione z podatku będą większe niż dotąd kwoty spadku lub darowizny. Skąd taka zmiana? Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc., minister finansów podwyższa kwoty wolne od podatku w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen. Wyjaśniono, że na podstawie ogłaszanych w okresie od I kwartału 2003 r. do II kwartału 2022 r. komunikatów prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku ustalono, że w tym czasie ceny wzrosły o 8,27 proc.

Zmieniły się kwoty wolne od tego podatku, a także kwoty, od których w danej grupie należy zapłacić wyższy podatek. Poniżej przedstawiamy nową skalę podatkową dla podatku od spadków i darowizn.

Nowa skala podatkowa - podatek od spadków i darowizn
fot. Rozporządzenie MF

RadioZET.pl