Obserwuj w Google News

Połączenie PKN Orlen z PGNiG przegłosowane. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego”

3 min. czytania
28.09.2022 12:52
Zareaguj Reakcja

Akcjonariusze PKN Orlen podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali w środę jej połączenie z PGNiG. Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 procent oddanych głosów, 0,016 procent było przeciw, a 18 procent głosów było wstrzymujących się.

Daniel Obajtek
fot. Piotr Hukalo/East News

Orlen coraz bliżej fuzji z PGNiG. Po zgodzie na połączenie spółek udzielonej przez rząd za przeprowadzeniem operacji opowiedzieli się także akcjonariusze Polskiego Koncernu Naftowego. Łącznie oddane głosy reprezentowały prawie 68,36 procent udziałowców spółki, z czego przeważająca większość opowiedziała się za przeprowadzeniem połączenia. Transakcja wzbudziła wiele kontrowersji w internecie - tezy o tym, że stanowić ona będzie „wywłaszczenie” Polaków z bogactw naturalnych, padły w filmie  „22 dni do katastrofy”. Wyjaśniliśmy, co naprawdę oznaczać będzie fuzja spółek energetycznych.

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu, a za pozostałe po tej operacji udziały częściowe wypłacana będzie rekompensata finansowa. 

Orlen przejmie PGNiG. Akcjonariusze zagłosowali „za”

Dodatkowo przyjęta przez udziałowców Orlenu uchwała przewiduje, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o ponad 668 mln zł - do 1,451 mld zł -  w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.

Uchwała o połączeniu przewiduje też zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę na szereg czynności. To zmiana istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizacja strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.

W poniedziałek 26 września rząd zgodził się na połączenie Orlenu z PGNiG. Według rządu przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zostało zwołane na 10 października.

Redakcja poleca

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

RadioZET.pl/PAP