Obserwuj w Google News

Polski Ład do gruntownej zmiany. Jest projekt ustawy

2 min. czytania
24.01.2022 15:26
Zareaguj Reakcja

Polski Ład będzie znowelizowany. Z projektu ustawy wynika, że szykuje się kolejna rewolucja podatkowa. Drogą ustawową wracają rozliczenia „po staremu”.

Polski ład do zmiany
fot. Mateusz Grochocki/East News

Polski Ład będzie zmieniony. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej Polski Ład. Mowa o projekcie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wprowadza poprawki do reformy PiS.

O konieczności uzupełnienia luk w Polskim Ładzie poinformował wcześniej Mateusz Morawiecki i zadeklarował, że żaden pracownik z pensją do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie na reformie Prawa i Sprawiedliwości nie straci.

Polski Ład do zmiany. Jest projekt ustawy

Po aferze z niższymi pensjami nauczycieli i policjantów oraz niższymi emeryturami, rząd zdecydował, że zaliczki na podatek dochodowy będzie można pobierać „na starych zasadach”. Tym, którym pobrano wyższą niż w 2021 roku zaliczkę na PIT, płatnik ma wypłacić wyrównanie.

Redakcja poleca

Jak podkreślono w uzasadnieniu, ustawa jest odzwierciedleniem postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych na początku miesiąca zwracała bowiem uwagę, że zmiany podatkowe tego typu powinny być wprowadzane wyłącznie w drodze ustawy, a nie rozporządzenia.

„Rozporządzenie to stanowiło reakcję Ministra Finansów na zgłaszane przez niektórych podatników w pierwszych miesiącach 2022 r. rozbieżności pomiędzy oczekiwaną oszczędnością podatkową w ujęciu rocznym oraz miesięcznym. Przedłużenie terminów poboru zaliczki w drodze rozporządzenia umożliwiło zastosowanie przedłużonych terminów już do wypłat dokonywanych w styczniu. Wynika to z funkcjonującego na gruncie ustawy PIT rozwiązania, zgodnie z którym przekazanie zaliczki pobranej w jednym miesiącu następuje do 20 dnia miesiąca następnego. Wdrożenie tego rozwiązania w drodze ustawy w tak krótkim terminie nie było możliwe” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

RadioZET.pl