Obserwuj w Google News

Praca zdalna zostanie uchwalona jeszcze w tym roku. Obecne przepisy to prowizorka

3 min. czytania
03.02.2022 13:09
Zareaguj Reakcja

Pandemia wymusiła przyspieszenie zmian na rynku pracy: ze względów bezpieczeństwa wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na wprowadzenie możliwości pracy zdalnej. Premier Morawiecki wprowadzał nawet taki obowiązek, jednak Kodeks pracy nie przewiduje takiej formy świadczenia pracy. Ma to się zmienić jeszcze w tym roku.

praca zdalna w domu
fot. LUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTER/East News

Praca zdalna gdzie tylko się da, a obowiązkowa dla urzędników – takie zalecenie wydał premier Mateusz Morawiecki, gdy zaczął się dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 z powodu piątej fali koronawirusa. Jest to możliwe na podstawie tymczasowych przepisów, wprowadzonych rządowym rozporządzeniem covidowym. Zapisano w nim, że w okresie obowiązywania stanu epidemicznego pracodawca może wysłać pracowników do pracy z domu.

Docelowo przepisy regulujące świadczenie pracy zdalnej mają zostać zapisane w Kodeksie pracy, najprawdopodobniej zastępując zapisy o telepracy. Rozwiązać trzeba przede wszystkim kwestie, które wydają się być problematyczne. Ministerstwo Rozwoju w marcu 2021 roku wskazywało, że brak było nawet porozumienia dotyczącego definicji pracy zdalnej, o zwrocie kosztów wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przez pracodawcę nie wspominając. Minister Marlena Maląg oświadczyła w Radiu ZET, że w pracach legislacyjnych dokonano postępów i prawo wprowadzające „elastyczną, zdalną pracę” ma wejść w życie „jeszcze w tym roku”.

Elastyczna, zdalna praca. Maląg o zmianach w Kodeksie pracy

Praca z domu z punktu widzenia pracownika to zarówno oszczędności, jak i dodatkowe koszty. Z budżetu domowego nie wypływają pieniądze na podróże do i z miejsca pracy, jednocześnie jednak pojawiają się wydatki w postaci zwiększonych rachunków za prąd czy dostęp do internetu, a nawet dostosowania stanowiska pracy do wymogów BHP.

W propozycjach regulacji dotyczących pracy zdalnej pojawiły się pomysły partycypowania pracodawcy w tych kosztach – pracodawca używa własnych zasobów, żeby świadczyć pracę. W Holandii zastanawiano się nawet, czy pracodawca nie powinien płacić za zużyty podczas pracy zdalnej papier toaletowy.

Redakcja poleca

O tym, jak będzie wyglądać prawo wprowadzające pracę zdalną w Polsce, dowiemy się w najbliższych miesiącach. Minister rodziny Marlena Maląg przyznała w Radio ZET, że te przepisy „muszą obowiązywać jak najwcześniej”.

Elastyczna praca, zdalna praca - te działania są daleko zaawansowane, jeśli chodzi o wdrożenie. Rozwiązania wejdą jeszcze w tym roku. Jesteśmy na ostatniej ścieżce legislacyjnej przed Radą Ministrów. - Marlena Maląg

W projekcie przepisów dotyczących pracy zdalnej znajdowały się następujące propozycje:

  • praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia
  • w szczególnych przypadkach praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy, jednak tylko w sytuacji, w której pracownik będzie posiadał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy
  • każda ze stron będzie miała możliwość efektywnego wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy
  • pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, jak również pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). W przypadku jednak, gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony
  • szkolenie wstępne bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • niedopuszczalne będzie zlecanie w ramach pracy zdalnej prac: szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych, z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących
  • do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego

- Kolejne rozwiązanie, które będziemy wprowadzać, to ułatwienie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym – zapowiedziała Maląg. Te słowa dotyczą zmian w Kodeksie pracy polegających na dostosowaniu go do postanowień europejskiej dyrektywy work-life balance.

Wśród rewolucyjnych zmian można spodziewać się między innymi dodatkowych dni wolnych od pracy. Zmiany muszą zostać wprowadzone przez kraje członkowskie do sierpnia 2022 roku.

RadioZET.pl