Zamknij

Rachunek od państwa za 2021 rok. Na co rząd wydał twoje pieniądze?

23.06.2022 12:18

W 2021 roku „Rachunek od państwa” wystawiony przez rząd wyniósł 30 736 zł na każdego mieszkańca Polski i był o 982 zł wyższy niż rok wcześniej – wyliczyło Forum Obywatelskiego Rozwoju. Tyle średnio pieniędzy zabrało w ramach podatków i danin każdemu obywatelowi państwo. Na co zostały wydane te środki?

Mateusz Morawiecki
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/East News

Podatki w Polsce zabierają obywatelom niemal połowę ich zarobków. Dzień Wolności Podatkowej w 2022 roku wypadł według wyliczeń Centrum Adama Smitha 13 czerwca. Gdyby od początku roku najpierw oddawać fiskusowi wszystkie swoje zarobki na poczet płaconych podatków, to dopiero po tej dacie moglibyśmy zatrzymywać pieniądze dla siebie.

Forum Obywatelskiego Rozwoju wyliczyło, na co rząd wydał pobrane od Polaków pieniądze. Za wypłatę świadczeń emerytalnych i socjalnych, wynagrodzenia dla sfery budżetowej, inwestycje w infrastrukturę, spłacanie długu publicznego oraz inne wydatki Polacy otrzymali „rachunek od państwa” opiewający po raz pierwszy w historii na więcej niż 30 000 zł.

Rachunek od państwa wzrósł. Rząd wydał 30 736 zł od każdego obywatela

W 2021 roku wydatki publiczne stanowiły 44,2 procent PKB – mniej niż rok wcześniej, gdy wybuchła pandemia, ale wciąż więcej niż w 2019 roku. Od 2015 roku wydatki publiczne wzrosły w Polsce realnie o ponad 35 procent. Skąd rząd wziął pieniądze na dodatkowe wydatki? FOR wskazał, że między innymi podwyższając podatki i wprowadzając nowe daniny. Łącznie ekonomiści wskazali trzy źródła powiększonych dochodów budżetowych.

- Po pierwsze, dzięki dobrej koniunkturze w zachodniej Europie i napływowi pracowników z Ukrainy polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko. Po drugie, rząd PiS wprowadził wiele nowych podatków, często dla niepoznaki nazywanych opłatami lub daninami („opłata emisyjna”, „danina solidarnościowa”, a oprócz tego np. podatek bankowy i podatek handlowy). Dochody sektora publicznego w latach 2015–2021 wzrosły o 3,3 procent PKB. Po trzecie, zwiększyło się zadłużenie sektora publicznego. Mimo bardzo dobrej koniunktury rząd nie zrównoważył finansów publicznych. W efekcie dług publiczny w latach 2015–2021 wzrósł o 2,5 procent PKB – wskazali ekonomiści FOR.

Na co rząd wydał pieniądze pobrane od Polaków w podatkach i daninach oraz pochodzące z zadłużenia? Każdy obywatel dostał rachunek na 30 736 zł. Gdy za płatników uznać tylko osoby pracujące, każda z nich za utrzymanie państwa musiała zapłacić średnio 69 583 zł.

rachunek_od_panstwa_2021_02
fot.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

W rozliczeniu ogólnym, wystawiającym rachunek od państwa każdemu obywatelowi, zdecydowanie największą pozycją jest wypłata emerytur i rent. Z uwzględnieniem 13. i 14. emerytury każdy Polak przeznaczył na wypłatę świadczeń 8938 zł rocznie. To łącznie więcej, niż na dwie następne pozycje na rachunku: ochronę zdrowia (3851 zł) oraz edukację i naukę (3731 zł).

Wypłata 500 plus kosztowała każdego obywatela 1067 zł rocznie. Wydatki na wojsko wyniosły 1097 zł na głowę. Uwagę zwraca także koszt obsługi długu publicznego. FOR wyliczył, że dług publiczny na mieszkańca wzrósł w 2021 roku do 37 405 zł (z czego 6946 zł poza konstytucyjną definicją długu i poza kontrolą parlamentu) i był o 2138 zł wyższy niż w 2020 roku.

Koszt obsługi, a więc między innymi spłaty odsetek, kosztował każdego obywatela Polski 771 zł w 2021 roku. Według „Wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2022–2025” odsetki na mieszkańca w roku 2022 wyniosą już 1258 zł, a w 2023 sięgną aż 1705 zł.

- „Rachunek od państwa” przedstawia wydatki państwa w przeliczeniu na mieszkańca Polski. Choć jest to uproszczone podejście, zdecydowaliśmy się na nie, dlatego że pokazuje wydatki państwa w kwotach zrozumiałych dla zwykłego obywatela. Oczywiście wielkość płaconych przez konkretną osobę podatków i składek zależy od tego, ile ona zarabia i co kupuje – zastrzegli ekonomiści z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

loader

RadioZET.pl/Forum Obywatelskiego Rozwoju