Zamknij

Rząd poprawia własne przepisy. Podatek minimalny zawieszony na rok?

Katarzyna Witwicka
23.08.2022 13:22

Rada Ministrów zajmie się projektem, który przewiduje zawieszenie na rok minimalnego podatku dochodowego.

Podatek minimalny odroczony
fot. Marek BAZAK/East News

Minimalny podatek dochodowy wyznacza minimalny poziom podatku CIT, który podatnik jest zobowiązany zapłacić. Nowela ustawy o CIT zakłada zwolnienie podatników z tej daniny w momencie „zawirowań polityczno-gospodarczych”.

Podatek minimalny zawieszony? Rząd zajmie się ustawą

"Projektowana ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób (…) w sposób, który uczyni je prostszymi, bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Ustawodawca przyznał, że zmiany mają charakter „naprawczy i doprecyzowujący”. Główną zmianą jest zawieszenie stosowania przepisów wprowadzających minimalny podatek dochodowy od firm na rok. Ma to - jak wyjaśniono - uchronić polskie firmy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, „gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę”.

Będą także zmiany w konstrukcji tego podatku, które mają ułatwić sposób wyliczania daniny. Poza tym z podatku minimalnego zostaną wyłączone m.in. firmy o przychodach rocznych nie większych niż 2 mln euro, spółki komunalne czy spółki zajmujące się świadczeniem usług ochrony zdrowia.

Najnowsze dane resortu finansów dotyczące wpływów z CIT wskazują – jak napisali analitycy z banku Pekao – na „nadzwyczajną efektywność” tego podatku.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zaprzeczyła jednak jakoby to właśnie podatek minimalny miał największy wpływ na dochody budżetowe.

- Przyczyn wzrostu dochodów z CIT należy szukać przede wszystkim nie w nowych rozwiązaniach legislacyjnych, lecz otoczeniu ekonomicznym przedsiębiorstw. Z uwagi na gwałtowny wzrost cen energii oraz jej nośników, spółki z sektora wydobywczo-energetycznego zaczęły bowiem notować znacząco lepsze wyniki finansowe – mówił  Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Ekonomista dodał także, że podatek ma wadliwą konstrukcję i obciąża portfele przedsiębiorców. „Wpływ uchylenia tych przepisów na dochody podatkowe budżetu państwa byłby znikomy i łatwy do zrekompensowania przez bardziej efektywne instrumenty. Jakość i przejrzystość polskiego prawa podatkowego zdecydowanie zyskałaby na likwidacji minimalnego CIT”- podkreślono w stanowisku FPP.

loader

RadioZET.pl/PAP/FPP