Zamknij

Rząd zmieni Kodeks pracy. Pracodawca dorzuci się do domowych rachunków

24.05.2022 10:22
mężczyzna pracujący z domu
fot. Anna Golaszewska/East News

Kodeks pracy zostanie znowelizowany – zapowiedział rząd. Zmiany mają wprowadzić na stałe do porządku prawnego pracę zdalną, która w czasach zarazy stała się elementem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nowe rozwiązania mają zastąpić przepisy o telepracy oraz regulacje z ustawy covidowej, a także uregulować zasady pokrywania przez pracodawców kosztów ponoszonych przez zatrudnionych w czasie pracy w domu.

Praca zdalna zostaje na zawsze. Home office stał się dla wielu przedsiębiorstw ratunkiem po wprowadzeniu obostrzeń covidowych: umożliwienie zatrudnionym świadczenia pracy z domu zmniejszyło ryzyko zaburzenia procesów biznesowych powodowanych absencją chorych na COVID-19 pracowników. Z domu pracowało ponad 30 procent Polaków.

Znowelizowany Kodeks pracy będzie zawierał ogólne wytyczne dotyczące zasad pracy zdalnej – zgodnie z projektem, szczegóły mają być ustalane lokalnie, w porozumieniu pracodawcy zawartym ze związkami zawodowymi lub w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Część rozwiązań będzie wprowadzona odgórnie – między innymi zasady ustalania trybu świadczenia pracy. Po opublikowaniu projektu nowelizacji dowiemy się, jak ma wyglądać rekompensowanie zatrudnionym kosztów pracy z domu. Możliwe, że będzie to zryczałtowana kwota - nie wiadomo jeszcze, czy wyznaczona odgórnie, czy wynikający z negocjacji między zatrudnionym a pracodawcą.

Praca zdalna na stałe. Pracodawca nie odmówi ani nie zmusi

Skierowanie do pracy zdalnej wymagać będzie zgody zatrudnionego. Polecenia pracy z domu pracodawca będzie mógł wydać tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach.

- Pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do świadczenia pracy zdalnej. Wyjątkiem byłby stan nadzwyczajny, stan epidemii albo czasowa niemożność zapewnienia BHP w zakładzie pracy z powodu siły wyższej – przekazał PAP Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Jednocześnie w ściśle określonych przypadkach pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi przejścia na pracę zdalną. Takie prawo dotyczyć ma rodziców wychowujących dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom sprawującym pieczę nad osobą z niepełnosprawnością w rodzinie oraz kobietom w ciąży.

- Pracodawca będzie mógł odmówić tylko ze względu na organizację lub rodzaj pracy, informując o tym pracownika - dodał Szwed.

Miejsce pracy zdalnej ma być wskazywane przez pracownika i uzgadniane z pracodawcą. Co ważne, pracodawca będzie zobowiązany pokryć koszta wykonywania pracy zdalnej przez pracownika – na przykład zużytej energii elektrycznej.

Nowe zapisy w Kodeksie pracy mają ponadto dać pracodawcom możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Testy będzie można zarządzać, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia.

Projekt ustawy ma trafić pod obrady Sejmu w czerwcu. Przepisy mają wejść w życie 14 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw.

RadioZET.pl/money.pl

CMjBQLDAsUGw=