Obserwuj w Google News

ZUS wypłaca „80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia”. Wnioski tylko do 16 sierpnia

2 min. czytania
16.08.2022 08:10
Zareaguj Reakcja

16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Otrzymać można trzy razy po 2080 zł, o ile z powodu pandemii COVID-19 przychody uzyskiwane z tytułu umowy cywilnoprawnej zmalały.

pieniądze na kopertach od ZUS
fot. Marek BAZAK/East News

ZUS zakończy 16 sierpnia 2022 przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia postojowego, wprowadzonego w 2020 roku w związku z wprowadzeniem lockdownu. O pieniądze mogą starać się osoby, których przychody ze względu na wprowadzone obostrzenia spadły.

- Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski

Świadczenie postojowe. 16 sierpnia ostatni dzień na złożenie wniosku

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

- Wniosek można przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – przypomniał Paweł Żebrowski.

Od 1 lipca 2022 wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. W związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2). Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. A także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Redakcja poleca

- Należy pamiętać, że potwierdzeniem wysłania wniosku przez PUE ZUS jest Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Aby sprawdzić czy dla złożonego wniosku istnieje UPP, trzeba w skrzynce: Dokumenty wysłane wejść w Szczegóły/Pokaż poświadczenie przedłożenia - wyjaśnił Żebrowski.

- Czy wniosek został wysłany można też sprawdzić w skrzynce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty wysłane. Jeśli ktoś chciał wysłać wniosek do ZUS i w tej skrzynce go nie widzi, powinien sprawdzić zawartość folderu Zlecenia – Operacje do potwierdzenia. Jeśli w tej skrzynce są widoczne jakieś wnioski, oznacza to, że nie zostały one wysłane do ZUS. Aby wysłać taki wniosek można skorzystać z funkcji Potwierdź – dodał rzecznik ZUS.

RadioZET.pl/ZUS