Zamknij

Trzy powody, dla których warto mieć ubezpieczenie na życie

Polisa na życie jest bardzo popularną usługą wśród młodych i starszych. Ma ona wiele zalet. Takie ubezpieczenie ochroni Twoich bliskich w razie nieprzewidzianego wypadku. Może ono również pokryć koszty rehabilitacji czy też zapewnić lepszy start dla dzieci. Plusów polisy na życie jest naprawdę dużo – każdy powinien się odnaleźć. Takie ubezpieczenie warto kupić. Sprawdź 3 podstawowe powody, dlaczego opłaca się to zrobić!

Trzy powody, dla których warto mieć ubezpieczenie na życie
fot. Shutterstock

Duża pomoc finansowa dla najbliższych

Podstawowym założeniem polisy na życie jest wypłacenie należnego odszkodowania, kiedy dojdzie do śmierci ubezpieczającego lub będzie potrzebował on rehabilitacji czy leczenia. Wiele zależy tutaj od zakresu oraz ogólnych warunków wybranej oferty. Mimo wszystko posiadanie takiej polisy chroni przede wszystkim Twoich bliskich. W wypadku śmierci z różnych powodów – odszkodowanie zostanie wypłacone dla określonych osób. Może ono wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych lub więcej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często opłacają również koszty leczenia, jeśli występuje poważna choroba lub uszczerbek na zdrowiu. Gdy wynikiem jest śmierć – bliscy dodatkowo otrzymają odszkodowanie. To ogromna pomoc, ponieważ koszty pogrzebu oraz samego leczenia są często naprawdę duże. Sama składka ubezpieczeniowa nie jest tak dużym wydatkiem.

Warto zauważyć, że zobowiązanie będzie wypłacone bardzo szybko po zgłoszeniu śmierci. To szczególnie istotne, ponieważ bliscy muszą pokryć duże koszty. Kwota ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie. Towarzystwa są dość elastyczne i warunki dopasowują względem klienta – personalnie.

Pokrycie zobowiązań finansowych

Polisa na życie to również świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o należności finansowe. Po śmierci wciąż muszą one zostać pokryte – zwykle przechodzą na najbliższych. Kredyt może przekraczać możliwości finansowe rodziny i taki problem pozwala rozwiązań odpowiednie ubezpieczenie. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie, które pokrywa dużą część lub całość zobowiązań zmarłej osoby. To również swego rodzaju wsparcie dla najbliższych.

Należy jednak zająć się tą kwestią przy zawieraniu umowy polisy na życie. Ubezpieczyciel musi być poinformowany o należnościach, by ustalić kwotę, która je ewentualnie pokryje w razie nieprzewidzianego wypadku.

Środki finansowe na pokrycie leczenia i rehabilitacji

Ubezpieczenie na życie umożliwia także pokrycie skutków nieszczęśliwego wypadku. Często w jego wyniku konieczne jest kosztowne leczenie oraz rehabilitacja. Warto wiedzieć, że taka polisa często dotyczy ubezpieczającego i jego bliskich, gdy też uczestniczyli w wypadku. To ogromna pomoc, ponieważ każda osoba jest odpowiednio zabezpieczona. Wiele tu zależy od warunków ubezpieczenia, które ustalane są personalnie z towarzystwem.

Podsumowanie

Polisa na życie nie zawsze musi być związana ze śmiercią. Duży uszczerbek na zdrowiu, leczenie czy rehabilitacja także są brane pod uwagę. Koszty leczenia nie zawsze są pokrywane przez NFZ – warto więc rozważyć ubezpieczenie.