Zamknij

Ukraińcy mogą utracić 500 plus. ZUS przypomina o obowiązku informacyjnym

Katarzyna Witwicka
12.05.2022 12:49

Ukraińcy powinni zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli zamierzają wyjechać z Polski – przypomina urząd. W przeciwnym razie będą musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenia.

Ukraińcy muszą pamiętać o obowiązku informacyjnym
fot. Wojciech Olkusnik/East News

500 plus przysługuje także Ukraińcom, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną. Z danych Straży Granicznej wynika, że od początku konfliktu już ponad 3,3 mln naszych wschodnich sąsiadów przekroczyło polską granicę. Wielu Ukraińców decyduje się jednak na powrót do kraju lub dalszą podróż. O takich zamiarach każdy świadczeniobiorca powinien poinformować urząd.

Ukraińcy powinni zgłosić w ZUS wyjazd z Polski

„Obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaci pieniądze z programów 500 plus i rodzinnego kapitału opiekuńczego muszą poinformować Zakład o wyjeździe z Polski. Pobieranie pieniędzy pomimo utraty prawa do ich otrzymywania skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami” – ostrzega ZUS.

Urząd przypomina, że w świetle prawa wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju.

Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa do wypłat dla rodzin, czyli 500 plus, RKO i żłobkowego. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wnioski wypłaty i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS 

Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Nie trzeba fatygować się do urzędu, by zgłosić zamiar wyjazdu z Polski. Świadczeniobiorca może zgłosić swój wyjazd przez PUE, uzupełniając formularz POG.

 

Ukraińcy mogą zgłosić swój wyjazd z Polski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wybierając i wypełniając formularz POG.  Co w przypadku zaniedbania tego obowiązku? ZUS ma możliwość sprawdzenia, czy pobierający 500 plus lub inne świadczenia przebywa w Polsce.  Jak wyjaśnia przedstawicielka urzędu, ZUS ma dostęp do wielu państwowych rejestrów, w tym danych Straży Granicznej.

- Gdy cudzoziemiec, który dostaje od nas pieniądze, nie zgłosi wyjazdu z Polski, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami – wyjaśnia Kowalska-Matis.

ZUS w razie wątpliwości może zatem wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS, może także wstrzymać wypłaty świadczeń. Takie zasady dotyczą każdego ubezpieczonego, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

loader

 RadioZET.pl/ZUS