Zamknij

Będą zmiany w VAT od lipca. Polski Ład zmodyfikuje podatek od towarów i usług

21.02.2022 21:54

W Polsce Grupy VAT zaczną funkcjonować od 1 lipca 2022 r. Dzięki temu podatek od towarów i usług nie będzie pobierany od podmiotów, które mimo powiązań, zachowują odrębność prawną. Takie rozwiązanie działa już w 20 krajach Unii Europejskiej.

VAT do zmiany. Polski Ład zmodyfikuje podatek od towarów i usług
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

VAT to podatek od towarów i usług, który płacą zarówno kupujący, jak i sprzedający. Jego wysokość można było odczuć finansowo szczególnie w okresie rosnącej inflacji. Rząd przyszedł z pomocą, wprowadzając tarczę antyinflacyjną i obniżając m.in.  VAT na żywność. Jakie produkty obejmuje od lutego 2022 roku stawka 0 proc. VAT?

Tymczasem od lipca 2022 roku czekają nas zmiany w podatku VAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że wraz z początkiem lipca podatnicy będą mogli tworzyć grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek.

Podatek VAT. Zmiany od 1 lipca 2022 roku

Czym jest Grupa VAT? Zdaniem resortu finansów to istotne uproszczenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi i znaczna korzyść finansową dla przedsiębiorstw. Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów.

Czas funkcjonowania Grupy VAT nie może być krótszy niż 3 lata. Będzie jednak można przedłużyć ten okres. Nowe rozwiązanie będzie otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

Korzyści z założenia Grupy VAT:

  • Jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak VAT i brak faktur wewnątrz grupy czy elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym
  • Rozwiązanie win-win zarówno dla biznesu, jak i administracji
  • Neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy
  • Wzrost atrakcyjności Polski pod względem inwestycyjnym, zarówno dla inwestorów zagranicznych i krajowych

Co się zmieni od 1 lipca 2022 roku? Ministerstwo podkreśla, że najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia Grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu), czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

Korzyścią są też efektywniejsze przepływy pieniężne (cash –flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym. Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60 dni.

RadioZET.pl/PAP