Zamknij

W kwietniu kolejna podwyżka stóp procentowych? Kredyty będą jeszcze droższe

31.03.2022 15:33

Czy Rada Polityki Pieniężnej po raz siódmy z rzędu podniesie stopy procentowe? Decyzja zapadnie na początku kwietnia. Sprawdzamy, jakie są prognozy analityków.

W kwietniu kolejna podwyżka stóp procentowych? Kredyty będą jeszcze droższe
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EastNews

Kredyty są coraz droższe i trudniej dostępne. Za nami już sześć podwyżek stóp procentowych z rzędu, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pierwszym tygodniu kwietnia pójdą one ponownie w górę. Rada Polityki Pieniężnej poinformuje o decyzji 6 kwietnia.

Stopy procentowe są instrumentem wykorzystywanym przez bank centralny do regulowania ilości pieniądza na rynku. Przy ich pomocy NBP wpływa na wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Finalnie przekłada się to na wysokość naszych rat kredytowych.

Kolejna podwyżka stóp procentowych 6 kwietnia?

Ekonomiści banku PKO BP przygotowali raport kwartalny, w którym zawarte są prognozy dotyczące przyszłości stóp procentowych.

W scenariuszu bazowym zakładamy, że RPP podwyższy stopy procentowe NBP jeszcze o 125 punktów bazowych i stopa referencyjna osiągnie szczyt w cyklu na poziomie 4,75 proc. Widzimy jednak znaczną niepewność dla tego scenariusza, z możliwością zakończenia cyklu na wyraźnie wyższym poziomie. Przy podejmowaniu decyzji Rada będzie musiała uwzględnić wiele, często sprzecznych ze sobą czynników PKO BP

Na początku marca prezes NBP zapowiedział, że istnieje możliwość, że posiedzenia RPP będą dwa razy w miesiącu, „by szybciej reagować na sytuację”. - Szykują się kolejne podwyżki stóp procentowych, jednak sytuacja finansowa Polski jest bezpieczna – powiedział wówczas Adam Glapiński.

Ile aktualnie wynoszą stopy procentowe? Poniżej zestawienie wartości na dzień 8 marca 2022 roku:

• stopa referencyjna - 3,50% w skali rocznej (poprzednio 2,75%)

• stopa lombardowa - 4,00% w skali rocznej (poprzednio 3,25%

• stopa depozytowa - 3,00% w skali rocznej (poprzednio 2,25%)

• stopa redyskonta weksli - 3,55% w skali rocznej (poprzednio 2,80%)

• stopa dyskontowa weksli - 3,60% w skali rocznej (poprzednio 2,85%)

Powyższe wartości prawdopodobnie zmienią się w najbliższym czasie. Adam Glapiński już na początku marca uprzedzał, że „w kolejnych miesiącach będą dalsze podwyżki stóp. Jaki będzie ich ostateczny pułap? nie wiem”.

loader

RadioZET.pl