Zamknij

Wakacje kredytowe. UOKiK postawił zarzuty 3 bankom

05.09.2022 17:47

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu. Urząd zakwestionował praktyki instytucji finansowych, w tym „bezprawne straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK”.

Mateusz Morawiecki
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/East News

Wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłat dwóch rat w III kwartale i dwóch rat w IV kwartale 2022 roku to pomoc dla kredytobiorców, którzy z powodu podwyżek stóp kredytowych zaczęli płacić znacznie wyższe raty. Dla części Polaków nowe kwoty zobowiązań wobec banków stały się zbyt wysokie.

Z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że do 30 sierpnia wakacjami kredytowymi zostało objętych 876 000 kredytów o wartości 228 mld zł i skorzystało z nich 44 procent uprawnionych. Do UOKiK trafiło ok. 900 skarg, w tym wskazujących, że banki mogą utrudniać konsumentom skorzystanie z wakacji kredytowych lub zniechęcać ich do tego. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających Urząd sformułował zarzuty wobec trzech podmiotów.

Wakacje kredytowe. UOKiK: 3 banki utrudniały skorzystanie

Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom konsument ma prawo zawiesić spłatę kredytu na maksymalnie 8 miesięcy. Są to sierpień i wrzesień 2022 roku, 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 roku oraz po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku. Wybrany okres lub okresy należy wskazać we wniosku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku monitorował praktyki banków dotyczące udzielania wakacji kredytowych i informowania o nich. W toku są postępowania wyjaśniające wobec 17 banków.

- Na bieżąco występujemy do poszczególnych banków o usuwanie identyfikowanych nieprawidłowości. Mamy już wymierne efekty tych działań – wyeliminowaliśmy m.in. straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK czy wymaganie wniosku o wakacje kredytowe z wyprzedzeniem. Po naszych wezwaniach większość banków pozostawia też konsumentom wybór, czy chcą w jednym wniosku zawiesić wszystkie dozwolone przepisami raty, czy robić to stopniowo w kilku, oddzielnych wnioskach. Trzy banki, które jeszcze tego nie zmieniły, otrzymały zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Tylko BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank oraz Bank Pocztowy w systemie bankowości elektronicznej nadal nie dopuszczają składania jednego wniosku na wszystkie wybrane okresy. Prezes UOKiK postawił im zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Grożą za to kary w wysokości do 10 procent rocznego obrotu przedsiębiorcy.

- Zachęcam konsumentów do korzystania z wakacji kredytowych. Apeluję szczególnie do osób, które mają problemy ze spłatą kredytu – zawieszenie rat pomoże im zebrać środki na uregulowanie zaległości i poprawę sytuacji finansowej. Natomiast kredytobiorcy będący w lepszej sytuacji materialnej zaoszczędzone dzięki wakacjom kredytowym pieniądze mogą przeznaczyć na nadpłatę kredytu. Powinno to skutkować spłatą kapitału, dzięki czemu w przyszłości obciążenia finansowe będą niższe. Niestety, także w tej kwestii zauważamy nieprawidłowości w niektórych bankach. Jeśli nie zmienią one swoich praktyk, muszą się liczyć z konsekwencjami – stwierdził Tomasz Chróstny.

Problem według UOKiK dotyczy głównie bezprawnego potrącania przez banki odsetek przy dokonywaniu nadpłaty przez konsumenta, który korzysta z wakacji kredytowych. Obecnie urzędnicy analizują otrzymywane sygnały, wystąpili też już w tej sprawie do jednego z banków z wezwaniem do przedstawienia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości, w stosunku do kolejnych przygotowywane są wystąpienia.

- Przyglądamy się tym praktykom i na bieżąco występujemy do banków o wyjaśnienia. Jednocześnie nie wykluczamy podjęcia dalszych działań, w tym stawiania zarzutów w związku z naruszeniami prawa – ostrzegł prezes UOKiK.

loader

RadioZET.pl/UOKiK