Zamknij

Wakacje kredytowe i koniec WIBOR. Rząd przyjął projekt ustawy

Michał Tomaszkiewicz
17.05.2022 14:41

2 mln Polaków mających problemy ze spłatą kredytów z powodu wysokiej inflacji otrzyma wsparcie od państwa dzięki zatwierdzonemu przez rząd projektowi ustawy o pomocy kredytobiorcom. Przepisy trafią teraz pod obrady Sejmu.

Mateusz Morawiecki
fot. Wojciech Olkusnik/East News

Inflacja i wynikające z niej wysokie stopy procentowe doprowadziły wielu kredytobiorców do dramatycznych sytuacji. Raty kredytu wzrosły w wielu przypadkach o ponad 50 procent, doprowadzając do kryzysów w domowych budżetach. Tempo spadku wartości pieniądza ma według najnowszych prognoz rosnąć jeszcze bardziej – analitycy bankowi stwierdzili nawet, że „dwucyfrowe stopy procentowe przestały być w Polsce tylko teorią”.

Osoby, które w związku z tym spłacanie kredytu hipotecznego zacznie przerastać finansowo, będą mogli liczyć na wsparcie ze strony państwa. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe, zasilenie dodatkowymi środkami Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wdrożenie zamiennika dla wskaźnika WIBOR.

Wakacje kredytowe, dopłaty do spłaty oraz zamiennik WIBOR. Projekt ustawy o pomocy kredytobiorcom

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wakacje kredytowe umożliwią przełożenie spłat 8 rat kredytów hipotecznych w ciągu dwóch lat. Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązania w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Rząd chce także zwiększyć środki dostępne w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – jego budżet ma wzrosnąć w 2022 roku do ponad 2 mld zł. Wsparcie z Funduszu to kwota nawet 2000 zł wypłacana przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 000 zł dofinansowania.

Spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach od ostatniej wypłaty – w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 000 zł) umorzone zostać może 22 000 zł pożyczki.

Aby otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, trzeba spełnić jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 procent miesięcznych dochodów
  • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 roku 1552 zł /os. W gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych

Ostatnim z przewidzianych w projekcie ustawy rozwiązań mających ulżyć kredytobiorcom jest wyznaczenie nowego wskaźnika, który zastąpi obecnie stosowany przez banki WIBOR. Od niego zależeć będzie oprocentowane kredytów, a więc w bezpośredni sposób także wysokość płaconych rat.

Procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do wyznaczenia zamiennika, wówczas ustawodawca przewidział możliwość wyznaczenia zamiennika za WIBOR na podstawie stawki POLONIA. Również on będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia. Dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie. Nowy wskaźnik miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Po przejściu całej ścieżki legislacyjnej i uwzględnieniu lub odrzuceniu ewentualnych poprawek, przepisy będzie musiał podpisać prezydent. Pomoc dla kredytobiorców ma zostać uruchomiona w trzecim kwartale 2023 roku.

loader

RadioZET.pl/Ministerstwo Finansów