Zamknij

Wakacje na L4? Szef może sprawdzić, co pracownik robi na zwolnieniu

05.09.2022 11:38
ZUS sprawdzi, jak czy pracownik nie wyłudza świadczeń
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Pracodawca nie musi czekać aż ZUS skontroluje to, czy ktoś wykorzystuje swoje zwolnienie właściwie” – przypomina urząd. Szefowie firm mogą na własną rękę sprawdzić, co zatrudnieni robią podczas L4.

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może sprawdzić, czy ubezpieczony nie wyłudza zasiłków. Każdy, kto w czasie zwolnienia chorobowego po kryjomu pracuje lub wyjeżdża na wakacje, zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Urząd przypomniał, że nie tylko ZUS, lecz także pracodawca, uprawniony jest do takiej kontroli.

Pracownik na L4 pod kontrolą. Kiedy trzeba zwrócić świadczenie?

Każda firma, która zatrudnia powyżej 20 pracowników, może samodzielnie kontrolować, w jaki sposób zatrudniony korzysta z L4.

- Szef firmy nie musi czekać aż my zajmiemy się skontrolowaniem tego, co pracownik robi w czasie swojego zwolnienia może to zrobić sam lub zlecić ją pracownikowi kadr  – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

ZUS przypomniał, że pracodawca może skontrolować każdego, kto dostaje wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Takiej kontroli można dokonać zarówno w sytuacji, kiedy na zwolnieniu widnieje adnotacja „chory powinien leżeć", jak i w przypadku adnotacji „chory może chodzić".

Pracodawcy najczęściej kontrolują tych pracowników, którzy często korzystają ze zwolnień lekarskiej oraz tych, których podejrzewają o to, że wykorzystują swoje e-ZLA niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np. pracują dla innej firmy lub wyjeżdżają na dodatkowe wakacje 

Iwona Kowalska-Matis

Jak w praktyce może wyglądać kontrola? Szef może sprawdzić pracownika zarówno w miejscu zamieszkania, jak i miejscu czasowego pobytu. Jeśli pracownik jednocześnie pracuje dla innego pracodawcy, kontroli można dokonać także w innym miejscu pracy.

Jeśli okaże się wówczas, że pracownik na zwolnieniu pracuje lub np. przebywa na wakacjach, zatrudniony straci prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego - za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim.

W udostępnionym przez ZUS poradniku czytamy, że zdarzają się sytuacje, kiedy kontrola jest zbędna. Urząd podał przykład pracownika, który na przełomie roku przebywał na zwolnieniu lekarskim i otrzymał zasiłek za okres od 20 grudnia do 21 stycznia. „Następnie zostało udokumentowane, że pracownik 8 stycznia, będąc w stanie nietrzeźwym, spowodował wypadek samochodowy. Na podstawie otrzymanej informacji pracodawca sporządził protokół kontroli. Pracodawca wystąpił do oddziału ZUS o wydanie decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Oddział ZUS wydał decyzję zobowiązującą pracownika do zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego” – czytamy w informacji ZUS.

Inne przykłady wskazujące na obowiązek zwrotu zasiłku dotyczyły m.in. pracownicy, która na L4 udzielała korepetycji z j. angielskiego, zatrudnionego, który jako „niezdolny do pracy” wykonywał prace w gospodarstwie rolnym w czasie zwolnienia oraz ubezpieczonego, który pobierał zasiłek rehabilitacyjny w trakcie remontu domu.

RadioZET.pl/ZUS

CMjBQLDAsUGw=