Zamknij

Ważne zmiany w świadczeniach od 1 czerwca 2022. Wypłaty będą wyższe

Katarzyna Witwicka
20.05.2022 10:53
Wyższe świadczenia od 1 czerwca 2022
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

1 czerwca to ważna data dla świadczeniobiorców. Wówczas waloryzowane są kwoty, które każdego miesiąca otrzymać mogą m.in. rodziny zastępcze. Zmienią się także zasady dotyczące dorabiania do emerytury.

Inflacja w kwietniu 2022 roku sięgnęła 12,4 proc. Większość świadczeń wypłacanych przez urzędy publiczne waloryzowana jest właśnie na podstawie wskaźnika inflacji. Wyższe koszty życia oznaczają nieco wyższe świadczenie.

Rodziny zastępcze z wyższym świadczeniem

Na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, 1 czerwca nastąpi waloryzacja wypłat.

  • 1189 zł miesięcznie będzie wynosić od czerwca świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej. Teraz jest to 1131 zł.
  • Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie 785 zł miesięcznie. Obecnie jest to kwota 746 zł
  • Rodziny zastępcze mogą ubiegać się także o dodatek na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem niepełnosprawnego dziecka. Dodatek ten od czerwca będzie nie niższy niż 239 zł miesięcznie (wcześniej 227 zł).

Pomoc na usamodzielnienie się

Osoba, która po ukończeniu 18. lat opuszcza dom zastępczy lub pieczę zastępczą, także może liczyć na świadczenie dla „osoby usamodzielnianej”. To pieniądze, które przysługują świadczeniobiorcy na dalszą naukę, czy zagospodarowanie.  Kwoty różnią się w zależności od czasu pobytu danej osoby w pieczy lub rodzinie zastępczej. W każdym przypadku jednak świadczenie wzrośnie od kilkudziesięciu, do kilkuset złotych.

Seniorzy zarobią więcej

I nie stracą emerytury. „Fakt” pisze o nowych limitach dorabiania dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Osoby te mogą zarobić o 168 zł więcej, nie obawiając się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

"Zarobki do 4364,70 zł brutto miesięcznie w czerwcu, lipcu i sierpniu nie wpłyną na zmniejszenie wcześniejszej emerytury lub renty" - informuje gazeta. Jednocześnie przypomina, że limit w marcu, kwietniu i maju wynosi 4196,60 zł.

Jeśli zarobki osób pobierających wspomniane świadczenia przekroczą limit 8105,80 ZUS zawiesi wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury.

RadioZET.pl/PAP/Fakt

CMjBQLDAsUGw=