Obserwuj w Google News

Wnioski o wakacje kredytowe. Jak zawiesić spłatę w poszczególnych bankach?

3 min. czytania
29.07.2022 08:03
Zareaguj Reakcja

Jak skorzystać z wakacji kredytowych w banku PKO, Pekao, Millennium, ING, mBanku i w Santanderze? Sprawdziliśmy, w jaki sposób złożyć wniosek w poszczególnych bankach.

wakacje kredytowe w bankach
fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER/East News

Wakacje kredytowe są już dostępne dla klientów banków. To nowe rozwiązanie, które ma przynieść ulgę kredytobiorcom w dobie rekordowo wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie – rekordowo wysokich rat kredytu. W jaki sposób można zawiesić ich spłatę i na jak długo?

Wakacje kredytowe. Zasady

Od piątku 29 lipca można składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy. Po złożeniu wniosku okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których spłata została zawieszona. Takie wakacje obowiązywać będą w następujących miesiącach:

  • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące,
  • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące,
  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.
Redakcja poleca

Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Jedyne opłaty, jakie mogą się w czasie wakacji kredytowych pojawić, to opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Banki przypominają, by wniosek o wakacje kredytowe złożyć przed terminem spłaty raty. Jak to wygląda w poszczególnych bankach?

Wakacje kredytowe w PKO, Pekao, mBanku, Santanderze, ING i banku Millennium

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu należy złożyć w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Można to zrobić w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Bank PKO umożliwia złożenie wniosku w oddziale banku lub elektroniczne w portalu iPKO. W serwisie internetowym iPKO wybieramy kolejno Moje sprawy → Dyspozycje i zaświadczenia → Nowa dyspozycja. Następnie przechodzimy do Produkt: Kredyty hipoteczne → Rządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2022-2023). Na kolejnej stronie wybieramy odpowiedni kredyt - większość danych uzupełni się automatycznie. Wybieramy, w jaki sposób bank ma powiadomić o zawieszeniu spłaty i potwierdzamy dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

Bank Pekao także umożliwia złożenie wniosku w oddziale i online w bankowości internetowej Pekao24.

mBank także umożliwia złożenie wniosku online i w placówce. By przesłać wniosek elektronicznie, należy zalogować się do serwisu transakcyjnego i znaleźć wniosek w zakładce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > w wyszukiwarce należy wpisać "Wsparcie w spłacie kredytów". mBank umożliwia zaznaczenie wszystkich okresów zawieszenia rat na jednym wniosku. Można także złożyć oddzielne wnioski na dane okresy.

Wzór wniosku udostępnił także bank Santander. By złożyć wniosek online, należy zalogować się do bankowości elektronicznej, wejść w zakładkę „twoje sprawy”, wybrać „kredyt hipoteczny” i kolejno „zawieś spłatę kredytu”. Następnie należy kliknąć „złóż wniosek”, wypełnić dane i zaakceptować wniosek online. W ciągu 21 dni od złożenia wniosku bank prześle na adres e-mail potwierdzenie otrzymania wniosku. Bank prześle także SMS-a z informacją o zawieszeniu raty.

Redakcja poleca

 

Bank Millennium umożliwia jednorazowe złożenie wniosku na jeden lub dwa miesiące wakacji kredytowych. Dokumenty można złożyć online lub w placówce. Wystarczy zalogować się do Millenetu, w sekcji Moje produkty kliknąć kafel z kredytem hipotecznym i wybierać Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe. Można także wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

Bank ING umożliwia uwzględnienie wszystkich rat, które chcemy zawiesić, na jednym wniosku. Należy zalogować się do Mojego ING i wybrać kredyt, dla którego chcemy zawiesić spłatę. Następnie, w sekcji Wnioski, wybierać Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

Alior Bank także udostępnił wniosek online procesie w bankowości internetowej Alior Online w zakładce Moje sprawy → Dyspozycje, opinie i potwierdzenia.

Wniosek o wakacje kredytowe w BNP Paribas można złożyć na dwa sposoby: w bankowości GOonline i w dowolnym oddziale naszego banku (w centrum Klienta). Po zalogowaniu się do serwisu należy wybrać Przejdź do kolejnych zakładek Moje Finanse → Kredyty → Wnioski → Wniosek o wakacje kredytowe

 

Redakcja poleca

Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać dane konsumenta, banku i umowy kredytowej, której dotyczy wniosek. Ponadto we wniosku należy wskazać okres lub okresy, kiedy chce się skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej; musi więc zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

RadioZET.pl