Obserwuj w Google News

Zarobiliśmy średnio 4 tysiące złotych na rękę. Ile warte są nasze pensje?

2 min. czytania
01.02.2022 10:22
Zareaguj Reakcja

2021 rok zgodnie z danymi GUS oznacza wyższe pensje i zmniejszenie skali bezrobocia. Stale rosnąca inflacja nie daje jednak powodów do zadowolenia.

Zarobki 2021
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Zarobki w górę, bezrobocie spada, ale ceny nie przestają rosnąć. Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021 r.” podsumował, ilu Polaków w minionym roku miało problem ze znalezieniem pracy i ile zarobiliśmy w tym okresie.

„W 2021 r. na sytuację społeczno-gospodarczą kraju nadal oddziaływała pandemia COVID-19. Czasowe obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym przeważnie były mniej restrykcyjne niż wiosną 2020 r., kiedy wprowadzono stan epidemii w kraju” – podsumował GUS.

Milion bezrobotnych i niższe pensje. Najgorsze już za nami?

Z danych wynika, że rynek pracy nieco odżył po pandemicznym 2020 roku. Liczba pracujących wzrosła, bezrobocie spadło. Według danych szacunkowych liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu 2021 r. była o ok. 0,3 proc. wyższa niż rok wcześniej (wobec spadku w końcu 2020 r.).

Redakcja poleca

W całym 2021 roku średnio 6,3 mln Polaków miało pracę. Spadek zatrudnienia spowodowany głównie lockdownem w 2020 roku dotyczył hoteli, restauracji, obsługi rynku nieruchomości, a także górnictwa. Z kolei pod koniec 2021 roku zatrudnienie w największym stopniu wzrosło w transporcie, handlu, gastronomii i w hotelach. W tym samym czasie liczba bezrobotnych zmalała z ponad miliona do 895 tys. osób.

Zatrudnienie w czasach pandemii
fot. GUS

Odbicie w gospodarce zaowocowało wysypem ofert pracy. W całym 2021 roku do urzędów wpłynęło ponad 1,3 mln informacji o wolnych stanowiskach. To o ponad jedną piątą więcej niż w 2020 roku.

Pandemia na rynku pracy częściej niż zwolnienia oznaczała obniżki pensji. Przez cięcia w 2021 roku odnotowano rekordowy wzrost średniej pensji.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosło 5889,84 zł brutto, czyli nieco ponad 4 tys. złotych na rękę. To o prawie 9 proc. więcej niż w 2020 roku. Jak podał GUS, wzrost płac, przeważnie dużo większy niż rok wcześniej, obserwowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw. Już w grudniu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6644,39 zł i było o 11,2 proc. wyższe niż rok wcześniej.

 

Płace w czasach pandemii
fot. GUS

 

Sytuacja nie wygląda już tak kolorowo jeśli uwzględnimy wartość nabywczą wyższych pensji. Na powyższym wykresie widać skutki podwyższonej inflacji, przez którą za jedną pensję można nabyć coraz mniej towarów i usług.

Redakcja poleca

„W 2021 r. obserwowano stopniowe przyspieszanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku. W efekcie średnioroczny wzrost tych cen był najwyższy od 20 lat i większy od założonego w ustawie budżetowej” – podsumował GUS.

RadioZET.pl