Obserwuj w Google News

Zasiłki nie dla dłużników? Ważna zmiana w przepisach

2 min. czytania
31.10.2022 13:14
Zareaguj Reakcja

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz zwrócił uwagę na nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wpłynęła do Sejmu. Ta likwiduje lukę w przepisach, przez którą przedsiębiorcy byli pozbawieni prawa do zasiłków.

Zasiłki także dla dłużników. Są dwa warunki
fot. Krzysztof Furmaga/Shutterstock (ilustracyjne)

ZUS będzie wypłacał zasiłki także tym, którzy zalegają ze spłatą składek, ale oddają swój dług w wyznaczonych w umowie z urzędem terminach. Do tej pory, jak podkreślił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ZUS odmawiał dłużnikom spłacającym składki na raty zasiłków. Nowe przepisy nie będą traktowały rzetelnych płatników z układem ratalnym jak dłużników.

Duża zmiana w ZUS na korzyść płatników

Każdy, kto ma dług względem ZUS-u i zaniedbywał obowiązek odprowadzania składek, może zgłosić się do urzędu, by rozłożyć spłatę należności w czasie. Zakład na wniosek przedsiębiorcy może odroczyć termin płatności oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Strony podpisują wówczas umowę i określają terminy płatności zaległych składek. Taki układ nie był jednak dla urzędu wystarczającym argumentem, by przyznać płatnikowi prawo do świadczeń.

 

Redakcja poleca

Do Biura Rzecznika MŚP stale wpływają wnioski przedsiębiorców, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy też macierzyńskiego z uwagi na zawarty przez te osoby i spłacany w wyznaczonym terminie układ ratalny” – napisał Rzecznik MŚP.

ZUS miał wskazywać w uzasadnieniu, że prawo do świadczeń nie przysługuje w razie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taka zasada miała obowiązywać nawet w sytuacji, kiedy dłużnik umówił się z urzędem na spłatę długu w ratach lub odroczenie płatności.

„Pomimo interwencji podejmowanych przez Rzecznika MŚP, ZUS w dalszym ciągu odmawiał wypłaty świadczeń wnioskującym o pomoc przedsiębiorcom” – czytamy w komunikacie.

Dopiero nowelizacja przepisów zagwarantowała, że terminowo spłacane zaległości rozłożone na raty nie będą wpływać negatywnie na możliwość ubiegania się o świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych. Innymi słowy, dłużnicy rzetelnie spłacający dług nie będą traktowani jak dłużnicy. W ustawie określono dwa warunki: płatnik ma pilnować umownych terminów i nie posiadać innego długu nieobjętego umową z ZUS-em.  

RadioZET.pl/sejm.gov.pl/Rzecznik MŚP