Zamknij

Skarbówka zachęca: wróć do domu, nie zapłacisz podatku

14.02.2022 13:50

Małopolska skarbówka w Walentynki apeluje do podatników pracujących poza granicami Polski, by wrócili do kraju. Hasło „wróć do domu, nie zapłacisz PIT” odwołuje się do nowej ulgi, którą wprowadził Polski Ład. Jest jednak kilka haczyków.

Skarbówka zachęca do powrotu z emigracji
fot. Jakub Kaminski/East News

Walentynki to dla małopolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej okazja, by przypomnieć o nowej uldze podatkowej. Z tej będą mogły skorzystać m.in. rozdzielone przez emigrację zarobkową pary. Często zdarza się bowiem, że jeden z partnerów pracuje poza granicami Polski i przesyła pieniądze rodzinie, która została w kraju.

Akcja skarbówki „Wróć do domu…” ma zachęcić Polaków na emigracji do podjęcia pracy w Polsce. Zachętą miałoby być czteroletnie zwolnienie z podatku dochodowego. Są jednak warunki, które należy spełnić, by skorzystać z nowej ulgi.

Polacy wracający do kraju nie zapłacą PIT

Każdy, kto wrócił do kraju z emigracji i podjął pracę w Polsce będzie mógł skorzystać z nowej ulgi podatkowej. Ta obejmuje wszystkie dochody uzyskane od 1 stycznia 2022 roku, ale do określonego progu dochodowego. Zwolnienie z PIT obejmie dochody do wysokości 85 528 zł w skali roku. Powyżej tej kwoty trzeba będzie zapłacić podatek. Co więcej, Polski Ład zwolni z podatku, ale nie zwolni ze składki zdrowotnej. Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty 9 proc. składki bez możliwości jej odliczenia.

Ulga dla Polaków powracających z emigracji dotyczy przychodów z etatu, umowy zlecenia czy z własnej działalności. Warunek ? Powrót do Polski po 31 grudnia 2021 roku.

Próg dochodowy to jeden haczyk w ustawie. Drugi to zakres obowiązywania ulgi. Ta dotyczyć będzie zarobków uzyskanych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.

To jednak nie wszystko. Z ulgi skorzysta jedynie ten podatnik, który udowodni, że przez trzy wcześniejsze lata nie mieszkał w Polsce i ma polskie obywatelstwo.

Jak skorzystać z ulgi? Podatnik może czerpać korzyści z zerowego podatku PIT przez cały rok, lub otrzymać wyższy zwrot podatku. W przypadku tej pierwszej opcji wystarczy złożyć płatnikowi (pracodawcy) płatnikowi na piśmie oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi.

loader

RadioZET.pl