Zamknij

Zwrot kosztów pracy zdalnej. Pracodawcy: proponowane przepisy nie są jasne

26.05.2022 16:38
pieniądze na tle licznika prądu elektrycznego
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Proponowane przez rząd przepisy należy poprawić przed uchwaleniem, gdyż nie precyzują w dokładny sposób między innymi sposobu wyliczania rekompensaty za koszty ponoszone przez pracownika podczas pracy zdalnej w domu – zauważyła Konfederacja Lewiatan.

Praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe do Kodeksu pracy. Rząd przyjął projekt nowelizacji, opisując w nim główne zagadnienia dotyczące świadczenia pracy z domu. Część z rozwiązań pracodawcy uznali jednak za „dyskusyjne”, wskazując, że potrzebują one dalszego uściślenia.

Wątpliwości dotyczą między innymi sposobu rozliczania kosztów pracy zdalnej, uzgadniania miejsca jej wykonywania oraz odpowiedzialności za stanowisko pracy zdalnej (w obecnych przepisach to do pracodawcy należy jego odpowiednie wyposażenie). Niektóre przepisy mogą zniechęcić część pracodawców do tej formy organizacji pracy – ostrzegła Konfederacja Lewiatan.

Praca zdalna wymaga doprecyzowania. Przedsiębiorcy chcą jasnych przepisów

Rząd postanowił nie regulować wszystkich aspektów pracy zdalnej odgórnie. W przepisach znalazło się wskazanie, że zasady mają być uzgadniane przez pracodawcę i pracownika.

„Pracodawca powinien wdrożyć wewnętrzne zasady odnośnie jej stosowania, zapewnić narzędzia pracy, pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także rozwiązać kwestie bhp (m.in. ocena ryzyka, zebranie oświadczeń pracowników, ewentualna kontrola)” – podsumowała proponowane przepisy Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy podkreślili, że ich zdaniem przepisy trzeba poprawić przed wdrożeniem – przede wszystkim w temacie kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konfederacja wskazała, że uściślić należy zasady rozliczania kosztów w postaci ryczałtu. Obecnie nie wiadomo, czy trzeba będzie wykonywać to w odniesieniu dla każdego pracownika z osobna, czy też wyznaczony ryczałt można będzie stosować dla grup pracowników. W tym pierwszym przypadku mogłoby dojść do zablokowaniu działu HR. - Czy ryczałt będzie musiał być ustalany proporcjonalnie do wymiaru pracy zdalnej w danym miesiącu? – zastanawiali się także pracodawcy.

- Odnosząc się do aktualnych propozycji dotyczących pracy zdalnej, kwestią najistotniejszą jest wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników. Obecny kształt projektowanych przepisów wymaga ustalenia kwoty kosztów ryczałtu w odniesieniu do każdego pracownika. Można sobie wyobrazić wizyty pracowników w działach kadr i płac z teczkami rachunków za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne np. z okresu ostatnich miesięcy oraz ich indywidualną analizę. Zresztą kwestia sposobu ustalania indywidualnych kosztów w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych została dotychczas przemilczana. Wymiar pracy zdalnej okazjonalnej należy natomiast zwiększyć z 24 do 36 dni w roku kalendarzowym – stwierdził Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Problemem może być także konieczność każdorazowego uzgadniania miejsca wykonywania pracy zdalnej. Konfederacja Lewiatan zastanawia się, czy strony mogą uzgodnić dwa, trzy miejsca wykonywania pracy i zostawić wybór miejsca każdorazowo dla pracownika, czy też może pracodawca za każdym razem będzie musiał wyrazić zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej w konkretnym miejscu.

Przedsiębiorcy chcą także jasnego wyznaczenia strony ponoszącej odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy wykonywanej zdalnie. Zgodnie z obecnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym odpowiedni sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy w zakładzie pracy. Proponowane przepisy nie precyzują, czy odpowiedzialność za organizację miejsca pracy zdalnej także spoczywa na pracodawcy. Nie jest też jasne, czy przed dopuszczeniem do pracy zdalnej pracodawca powinien przeprowadzić kontrolę miejsca pracy zdalnej.

RadioZET.pl/Konfederacja Lewiatan

CMjBQLDAsUGw=