Obserwuj w Google News

Dobra wiadomość w sprawie cen gazu. Prezydent podpisał ustawę dającą zniżki

2 min. czytania
14.03.2023 14:51
Zareaguj Reakcja

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, która m.in. rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z tańszego gazu - poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Andrzej Duda
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/East news

Gaz będzie tańszy dla większej liczby przedsiębiorców. Od 1 kwietnia z maksymalnej stawki za gaz 200,17 zł/MWh oprócz piekarni i ciastkarni, będą mogły korzystać też spółdzielnie spożywcze. Podpis pod ustawą złożył prezydent Andrzej Duda.

Ustawa gazowa podpisana. Niższe ceny dla większej liczby przedsiębiorstw

Głowa państwa zaaprobowała ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która m.in. rozszerza grupę firm uprawnionych do tańszego gazu dla piekarni, w tym spółdzielnie spożywcze, dla których działalność piekarnicza nie jest największym źródłem przychodów.

Jak podała KPRP, ustawa stanowi, że od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. w przypadku dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące nabywcą tego gazu, tej energii lub usługobiorcą tych uprawnień, jeżeli łącznie są spełnione określone w ustawie warunki.

Redakcja poleca

Dodano, że w takiej sytuacji dostawca lub usługodawca nie rozlicza podatku należnego, a kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu nabycia towaru lub usługi.

Jak podała KPRP, zmiany w pozostałych ustawach dotyczą m.in.: udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, przeznaczenia środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, źródeł przychodów oraz przeznaczenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

RadioZET.pl/PAP