Obserwuj w Google News

Dodatek antyemerytalny coraz bliżej. Poparcie sejmowych komisji

2 min. czytania
25.01.2023 10:11
Zareaguj Reakcja

Sejmowe komisje spraw wewnętrznych i obrony poparły projekt ustawy, która wprowadzi dodatek antyemerytalny dla funkcjonariuszy. Ma on przysługiwać po 15 latach służby i odwodzić od przechodzenia na emeryturę.

mężczyzna z pieniędzmi przed komputerem
fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Wcześniejsze emerytury dla służb mundurowych to przywilej, który sprawia coraz więcej kłopotu. Nie tylko z powodów finansowych: możliwość szybkiego odejścia z pracy oznacza utratę wartościowych, doświadczonych funkcjonariuszy. Pomóc w zatrzymaniu ich ma specjalny dodatek antyemerytalny, którego celem będzie efektywne zwiększenie wieku emerytalnego pracowników służb poprzez zniechęcenie ich do przechodzenia na emeryturę.

Dodatek emerytalny. Efektywne zwiększenie wieku emerytalnego

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę, czyli nowych dodatków dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Posłowie poparli projekt jednogłośnie i przyjęli do niego kilka poprawek.

Oglądaj

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił na posiedzeniu, że projekt powstał w wyniku dialogu ze związkami zawodowymi oraz analizy sytuacji w służbach, a także pod wpływem dużo wyższego poziomu waloryzacji emerytur (ok. 14 procent) w porównaniu z waloryzacją płac (7,8 procent). Zdaniem wiceministra rozwiązania przygotowane ze stroną społeczną „zatrzymają w naszych służbach tę grupę funkcjonariuszy, która decyduje w tej chwili o jakości tych służb”.

Projektowane w ustawie świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 procent uposażenia i co roku będzie rosło o 1 punkt procentowy do osiągnięcia 15 procent po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 procent. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Redakcja poleca

Rozwiązania dotyczą żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia obecnie nie dostają jednak m.in. funkcjonariusze służb specjalnych. Projektowana ustawa to zmieni. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.

Ponadto posłowie na wtorkowym posiedzeniu przyjęli poprawki, zgodnie z którymi te dodatki będą przysługiwały także w KAS i w Straży Marszałkowskiej. Posłowie przyjęli również poprawkę, która wykreśli z poszczególnych ustaw przesłankę do zwolnienia ze służby z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

RadioZET.pl/PAP