Obserwuj w Google News

Dodatek kompensacyjny to dodatkowe pieniądze do emerytury. Dla kogo?

2 min. czytania
Aktualizacja 29.11.2023
29.11.2023 12:53
Zareaguj Reakcja

Dodatek kompensacyjny, choć sam w sobie wysoki nie jest, wraz z dodatkiem kombatanckim i ryczałtem energetycznym stanowi pewną kwotę, która w sposób wymierny podwyższa emeryturę. Sprawdź, komu przysługuje dodatek kompensacyjny i jak się u niego ubiegać.

Dodatek kompensacyjny
fot. Piotr Kamionka/REPORTER/East News

Dodatek kompensacyjny to świadczenie pieniężne przyznawane represjonowanym seniorom. Do jego pobierania uprawnieni są również wdowa/wdowiec po represjonowanych. Ile wynosi dodatek kompensacyjny? Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź, co należy zrobić.

Dodatek kompensacyjny: dla kogo?

Dodatek kompensacyjny przysługuje:

  • kombatantom,
  • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
  • wdowie/wdowcu po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Ważne: aby wdowa/wdowiec dostali dodatek kompensacyjny po osobie represjonowanej, muszą sami mieć ustanowione prawo do emerytury lub rentyDodatek kompensacyjny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Dodatek kompensacyjny: wniosek

Wniosek o dodatek kompensacyjny znaleźć można na stronie ZUS. To „Wniosek ERK” – „Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny”.

Do wyboru są trzy opcje:

  1. Wnoszę o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym.
  2. Wnoszę o dodatek kombatancki wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym – do pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.
  3. Wnoszę o dodatek kompensacyjny wraz z ryczałtem energetycznym – do pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego.

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego przysługuje osobie uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która:

  • nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego;
  • nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników;
  • osiągnęła wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.

Dodatek kombatancki przysługuje osobie uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uprawnionej do pobierania emerytury lub renty.

„Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji” – czytamy na stronie ZUS.

Od decyzji można się odwołać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Redakcja poleca

Dodatek kompensacyjny: ile wynosi?

Dodatek kompensacyjny wynosi 44,16 zł, ale przyznawany jest łącznie z dodatkiem kombatanckim wynoszącym 294,39 zł. Oba świadczenia 1 marca podlegają waloryzacji.

Ważne: osoby, które mają ustalone prawo do dodatku dla przymusowo zatrudnianych, a jednocześnie do dodatku kombatanckiego, za tajne nauczanie, dla osób deportowanych lub określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą skorzystać tylko z jednego, wybranego świadczenia.

Źródło: Radio ZET/zus.pl

Nie przegap