,

Dodatkowe świadczenie dla emerytów. Sejm zagłosował „za”

24.05.2023 15:16

Sejm zdecydował o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy umożliwiającym wypłatę 14. emerytury w 2023 roku. To pierwszy krok w kierunku przyjęcia przepisów - pieniądze mają zacząć trafiać do seniorów na przełomie sierpnia i września.

emerytka licząca pieniądze
fot. Marek BAZAK/East News

14. emeryturaoficjalnie znana jest jako kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Po miesiącach czekania rządowy projekt ustawy wprowadzający "czternastkę" na stałe trafił w końcu do Sejmu. Sejm zagłosował przeciwko wnioskowi o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu, co pozwoli przyjąć prawo jeszcze w tym posiedzeniu. W trakcie debaty koło Konfederacji złożyło wniosek o odrzucenie rządowego projektu ustawy wprowadzającej na stałe tzw. 14. emeryturę w pierwszym czytaniu. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu było 9 posłów. Za odrzuceniem wniosku Konfederacji zagłosowało 428 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.Oznacza to, że projekt trafi do dalszych prac sejmowych. Na godzinę 17 zaplanowano prace nad projektem połączonych komisji polityki senioralnej (PSN) oraz polityki społecznej i rodziny (PSR).

14. emerytura w Sejmie. Pierwsze głosowanie

- Czternasta emerytura z naszymi seniorami będzie na stałe - podkreśliła Marlena Maląg, minister rodziny. Przekazała, że według szacunków resortu "czternasta emerytura zostanie wypłacona 8 mln 300 tys. seniorom, zaś budżet na to wyniesie blisko 12 miliardów złotych (11 mld 600 mln zł)".

- W ustawie przewidujemy, że świadczenie będzie wypłacane każdego roku. Będzie wynosiło, co najmniej wysokość minimalnej emerytury, ale Rada Ministrów w rozporządzeniu będzie podejmowała decyzję, że może to być świadczenie ewentualnie wyższe, jeżeli nastąpiłaby taka sytuacja w kraju, że należałoby te osoby wesprzeć - mówiła minister.

Maląg zastrzegła, że "świadczenie będzie wypłacane bez żadnego wniosku w terminie wypłaty świadczenie, którą osoby otrzymują". - Zakładamy, że datę wypłaty świadczenia będzie podejmowała Rada Ministrów - dodała minister.

Powtórzyła ponadto, że "świadczenie celowane jest dla grupy seniorów, którzy mają najniższe świadczenia, najniższe emerytury i renty". - Rozwiązanie dedykowane jest dla: emerytów i rencistów w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, osób otrzymujących emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjnych, rodzicielskie świadczenia uzupełniających, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym, ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych - mówiła.

Przyznała, że w przypadku tego świadczenia wprowadzone jest kryterium dochodowe, które zostanie utrzymane z poprzedniego roku, czyli 2900 zł. - Oznacza to, że nie proponujemy ostrego odcięcia na poziomie 2900 zł, ale wprowadzamy mechanizm "złotówka za złotówkę". Seniorzy, którzy swoje świadczenia mają w wysokości 4 438 zł. - To będzie górna linia odcięcia, wówczas najmniejsza 14. emerytura będzie wynosiła 50 zł, a więc przekroczenie powyżej kwoty 2900 zł będzie odejmowane od 14. emerytury i takie świadczenie osoby będą otrzymywać - tłumaczyła szefowa MRiPS.

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się